Rozpocznij wyszukiwanie
BIP

Zachodniopomorska WK

Biuletyn Informacji Publicznej
70-206 Szczecin
ul. Dworcowa 19
tel. 91 812-79-81
fax 91 812-79-81 w. 136
e-mail:zachodniopomorska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Jesteś tutaj:
Rekrutacja

 REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 

 

SKOŃCZYŁEŚ 15 LAT ?

PRZYJDŹ DO NAS…CZEKAMY NA CIEBIE !

 

Jednym z kluczowych działań statutowych jest zabezpieczenie uczestnikom OHP możliwości kontynuowania obowiązku szkolnego z jednoczesnym przygotowaniem zawodowym w formie przyuczenia zawodowego do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu.

 

Obowiązek nauki realizowany jest w następujących formach :

 • Gimnazjum dla Dorosłych
 • Gimnazjum z klasami przysposabiającymi do pracy
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 • Szkolenie kursowe

 

Przygotowanie zawodowe uczestników odbywa się :

 • we własnych bazach - warsztatach szkoleniowych OHP,
 • u pracodawców na podstawie umowy o pracę (status pracownika młodocianego)

 

1. Rekrutacji uczestników do jednostek organizacyjnych, dokonuje powołana przez Komendanta lub Kierownika jednostki Komisja Rekrutacyjna.

 

2. Uczestnik może być przyjęty do jednostki po spełnieniu następujących warunków:

 • ma ukończone 15 lat i nieukończone 18 lat,
 •  zadeklarował wolę pobytu w określonej jednostce organizacyjnej,
 • złożył niezbędne dokumenty,
 • zadeklarował kontynuowanie kształcenia ogólnego,
 • zawarł z zaproponowanym przez OHP zakładem pracy indywidualną umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 • dobrowolnie zobowiązał się do przestrzegania zasad organizacyjnych i regulaminu wybranej przez siebie jednostki  organizacyjnej OHP.

 

3. Wymagane dokumenty:

 

Do Gimnazjum:

 • zgoda dyrektora gimnazjum, w którym obwodzie uczeń mieszka, na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą;
 •  opinia Poradni  Psychologiczno- Pedagogicznej wskazująca na konieczność kontynuowania nauki w Gimnazjum dla Dorosłych (do ukończenia   16 roku życia);
 • świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej
 • zaświadczenie z OKE o przystąpieniu do sprawdzianu po 6 klasie;
 • ostatnie świadectwo promocyjne;
 • odpis aktu urodzenia;
 •  6 zdjęć;
 • opinia pedagoga szkolnego;
 • kwestionariusz osobowy

 

Do Szkoły Zawodowej:

 • świadectwo ukończenia Gimnazjum;
 • zaświadczenie z OKE o przystąpieniu do egzaminów na koniec III klasy Gimnazjum;
 • ostatnie świadectwo promocyjne;
 • odpis aktu urodzenia;
 •  4 zdjęcia;
 • kwestionariusz osobowy

 

Pliki do pobrania :

Kwestionariusz osobowy uczestnika

Podanie + zgoda o przyjęcie do Hufca / Środowiskowego Hufca Pracy / Ośrodka Szklolenia i Wychowania 

Decyzja w sprawie spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą rejonową

Zgoda na udział w imprezach, zgoda na wykorzystanie wizerunku, przetwarzanie danych osobowych 

 

 

Aktualnie na terenie województwa zachodniopomorskiego funkcjonują:

Ośrodki Szkolenia i Wychowania

Barlinek, Mielenko Drawskie, Stargard Szczeciński, Rów -Trzcińsko

Środowiskowy Hufc Pracy

Łobez

Hufce Pracy

Szczecin ul. Dworcowa 19, Wałcz, Szczecin ul. Gryfińska 151,  Koszalin, Szczecinek, Police, Dębno, Trzebiatów, Białogard, Świnoujście,  Kołobrzeg z możliwością zakwaterowania   

 

 

OŚRODKI SZKOLENIA I WYCHOWANIA

16-1 OSiW  BARLINEK

Kierownik wychowawca  - Stanisław Mitręga

ul. Św. Bonifacego 36, 74-320 Barlinek

tel. 95 746 35 43

e-mail:osiw.barlinek@ohp.pl

 

Rodzaj: koedukacyjny

Forma szkolenia: Gimnazjum dla Dorosłych

 

Liczba miejsc: Ogółem - 105, w tym:

· z zakwaterowaniem - 90

· bez zakwaterowania – 15

 

Planowany nabór na nowy rok szkolny 2015/2016:

Ogółem- 55, w tym:

- z zakwaterowaniem 43

- bez zakwaterowania 12

 

Kształcenie praktyczne w zawodach:

· Gimnazjum dla Dorosłych:

klasa I - krawiec, kucharz, stolarz, murarz, ogrodnik terenów zielonych, malarz budowlany, ślusarz

klasa II i III - krawiec, kucharz, stolarz, murarz

 

Zakres świadczonych usług: krawieckie, budowlane, stolarskie, hotelarskie, gastronomiczne, organizacja imprez okolicznościowych.

 

16-2 OSiW MIELENKO  DRAWSKIE

 

Kierownik - wychowawca -Ryszard Kubik

Mielenko Drawskie 41, 78-500 Drawsko Pomorskie

Tel. 94 363 42 24

e-mail: osiw.mielenko@ohp.pl

 

Rodzaj: koedukacyjny

Formy szkolenia: Gimnazjum dla Dorosłych

 

Liczba miejsc: Ogółem 80, w tym:

z zakwaterowaniem- 75

bez zakwaterowania- 5

 

Planowany nabór na nowy rok szkolny 2015/2016:

Ogółem 48, w tym:

- z zakwaterowaniem 43

- bez zakwaterowania 5

 

Kształcenie praktyczne w zawodach: kucharz, ślusarz, stolarz, murarz, ogrodnik.

 

Zakres świadczonych usług: budowlane, ślusarskie, spawalnicze i hotelarskie, organizacja imprez okolicznościowych, kolonii, obozów.

 

Warunki przyjęcia do Gimnazjum: ukończone 15 lat oraz 6 klas Szkoły Podstawowej

 

16-3 OSiW  STARGARD  SZCZECIŃSKI

 

Kierownik- wychowawca - Wiesław Jaworski

 ul. Jugosłowiańska 22a, 73-110 Stargard Szczeciński

tel. 91 573 38 82, 573  38 76, 573 19 64

e-mail: osiw.stargard@ohp.pl

 

Rodzaj: koedukacyjny

Forma Szkolenia: Gimnazjum dla Dorosłych, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Szkolenie kursowe.

Liczba miejsc: Ogółem 110, w tym:

·         z zakwaterowaniem- 70

·         bez zakwaterowania- 40

 

Planowany nabór na nowy rok szkolny 2015/2016:

Ogółem- 38, w tym:

-       z zakwaterowaniem: 20

-       bez zakwaterowania: 18

 

Kształcenie praktyczne w zawodach:

krawiec, kucharz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

 

Zakres świadczonych usług:

gastronomiczne, hotelarskie, mechaniczne, krawieckie.

 

Warunki przyjęcia do Gimnazjum i ZSZ:

Gimnazjum- ukończone 15 lat i 6 klas Szkoły Podstawowej

ZSZ- absolwenci Gimnazjum w wieku 16-18 lat

 

 16-16 OSiW   w Rowie – Trzcińsku

 

Kierownik – Rafał Ociepka

 

 Rów 27 A,  74 – 300 Myślibórz

 tel. 95 747 08 81

      95 747 23 84

e-mail: gospokg6@ohp.pl

 

Rodzaj: mieszany, koedukacyjny

Formy szkolenia: Gimnazjum dla Dorosłych,  Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 

Liczba miejsc: ogółem - 221, w tym: bez zakwaterowania – 60

 

Planowany nabór na nowy rok szkolny 2015/2016

 

Ogółem-133, w tym:

 

z zakwaterowaniem - 83

bez zakwaterowania - 50

 

Warunki przyjęcia do Gimnazjum i ZSZ:

Gimnazjum- ukończone 15 lat i 6 klas Szkoły Podstawowej

ZSZ- absolwenci Gimnazjum w wieku 16-18 lat

 

Kształcenie praktyczne w zawodach: kucharz, ślusarz, stolarz, murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych, cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer.

 

 

 ŚRODOWISKOWY  HUFC PRACY

 

16-4  ŚHP  ŁOBEZ

 

Komendant – Robert Galus

Ul. Krótka 2,  73-150 Łobez

tel.  91 397 30 99,

fax.  91 397 48 48

e-mail:shp.lobez@ohp.pl

 

Rodzaj: koedukacyjny

Forma szkolenia: Gimnazjum dla Dorosłych, Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 

Liczba miejsc: Ogółem 100, w tym:

·    z zakwaterowaniem 80 

·    bez zakwaterowania 20

 

Planowany nabór na nowy rok szkolny 2015/2016:
Ogółem 56, w tym:

- z zakwaterowaniem 53

- bez zakwaterowania 3

 

Kształcenie praktyczne w zawodach: kucharz, ogrodnik, murarz, malarz- tapeciarz

 

Zakres świadczonych usług: budowlane, hotelarskie, gastronomiczne, organizacja imprez okolicznościowych.

 

Warunki przyjęcia do Gimnazjum i ZSZ:

- Gimnazjum: ukończone 15 lat i nieukończone 18 lat, 6 klas Szkoły Podstawowej.

- ZSZ:  ukończone 16 lat i nieukończone 18 lat, zdane końcowe egzaminy gimnazjalne.

 

 HUFCE PRACY

 

SZCZECIN

 

 16-5 Hufiec Pracy

Komendant- wychowawca - Małgorzata Siennicka

ul. Dworcowa 19 , 70-206 Szczecin

tel. 91 812 79 81 wew. 128

tel. kom. 531-67-35-52

e-mail: hp16-5@ohp.pl

 

Rodzaj: dochodzący, koedukacyjny

Formy szkolenia: Gimnazjum dla Dorosłych, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Szkolenie kursowe.

 

Liczba miejsc: Ogółem 180, w tym:    

bez zakwaterowania - 180

 

Planowany nabór na nowy rok szkolny 2015/2016:
Ogółem 60, w tym:

bez zakwaterowania 60.

 

Kształcenie praktyczne w zawodach: fotograf, kucharz, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, murarz-tynkarz; fryzjer, ślusarz, stolarz, lakiernik samochodowy, elektromechanik samochodowy, cukiernik, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, dekarz, blacharz samochodowy, piekarz.

 

WAŁCZ

 

16-6  Hufiec Pracy

Komendant - wychowawca - Ireneusz Gaworek

ul. Bankowa 13,  78-600 Wałcz

tel. 67 349 41 02

e-mail:hp16-6@ohp.pl

 

Rodzaj hufca: dochodzący, koedukacyjny.

 

Formy szkolenia: Gimnazjum dla Dorosłych, Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

Liczba miejsc: Ogółem 165, w tym: 

bez zakwaterowania 165

 

Planowany nabór na nowy rok szkolny 2015/2016:
Ogółem 50 ,w tym:

bez zakwaterowania- 50

 

Kształcenie praktyczne w zawodach: ślusarz, piekarz, stolarz, dekarz, lakiernik, tapicer, kucharz, fryzjer, sprzedawca, murarz-tynkarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; operator obrabiarek skrawających, mechanik pojazdów samochodowych.

 

 

SZCZECIN 2

 

16-7   Hufiec Pracy

p.o. Komendant - wychowawca - Robert Kulawiec

Ul. Gryfińska 151, 70-806 Szczecin

Tel. 669-301-710

e-mail: hp16-7@ohp.pl

 

Rodzaj hufca: dochodzący, koedukacyjny

Formy szkolenia: Gimnazjum dla Dorosłych, Gimnazjum z klasami przysposabiającymi do pracy, Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 

Liczba miejsc: Ogółem 125 w tym:

bez zakwaterowania 125

 

Planowany nabór na nowy rok szkolny 2015/2016:
Ogółem 39, w tym:

bez zakwaterowania 39

 

Kształcenie praktyczne w zawodach:

ZSZ - mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, blacharz samochodowy, lakiernik samochodowy, stolarz, elektromechanik,

piekarz, ślusarz, sprzedawca

GD - mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, blacharz samochodowy, lakiernik samochodowy, stolarz, elektromechanik, piekarz, cukiernik, ślusarz, sprzedawca, fryzjer.

 

KOSZALIN

 

16-8  Hufiec Pracy

Komendant - wychowawca - Joanna Cybulska

ul. Morska 43, 75-215 Koszalin

tel. 94 343 10 36 wew. 40

e-mail: hp16-8@ohp.pl

 

Rodzaj: dochodzący, koedukacyjny

 

Formy szkolenia: Gimnazjum dla Dorosłych, Gimnazjum przysposabiające do pracy

Liczba miejsc: Ogółem 120, w tym:

bez zakwaterowania 120

 

Planowany nabór na nowy rok szkolny 2015/2016:
Ogółem 50, w tym: 

bez zakwaterowania 50

 

Kształcenie praktyczne w zawodach: kucharz, murarz- tynkarz; sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, piekarz, cukiernik.

 

SZCZECINEK

 

 16-9  Hufiec Pracy

Komendant - wychowawca  - Elżbieta Nepelt

ul. Kościuszki 47-49,   78-400 Szczecinek

tel. 94 712 79 40

e mail:hp16-9@ohp.pl

Rodzaj hufca: dochodzący, koedukacyjny

Formy szkolenia: Gimnazjum dla Dorosłych, Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 

Liczba miejsc: Ogółem 115, w tym:

bez zakwaterowania 115

 

Planowany nabór na nowy rok szkolny 2015/2016:

Ogółem – 70, w tym:

bez zakwaterowania 70

 

Kształcenie praktyczne w zawodach:

GD- kucharz, ślusarz, sprzedawca, murarz-tynkarz; elektromonter, mechanik

ZSZ- kucharz, sprzedawca, stolarz, ślusarz.

 

 POLICE

 

 16-10  Hufiec Pracy

p.o. Komendant - wychowawca  - Alicja Kirkiewicz

ul. Fabryczna 21,  72-010 Police

tel. 91 317 87 20

e-mail: hp16-10@ohp.pl

 

 

Rodzaj: dochodzący, koedukacyjny.

Formy szkolenia: Gimnazjum dla Dorosłych, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Szkolenie kursowe.

 

Planowany nabór na nowy rok szkolny 2015/2016:

Ogółem 25, w tym:

bez zakwaterowania- 25

 

Kształcenie praktyczne w zawodach: lakiernik, kucharz, sprzedawca, ślusarz, blacharz samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, kamieniarz, piekarz, cukiernik, fryzjer, elektryk, elektromechanik samochodowy, operator obrabiarek skrawających.

 

DĘBNO

 

16-11  Hufiec Pracy

Komendant - wychowawca - Andrzej Kowalski

ul. Chojeńska 1 ,  74- 400 Dębno

tel.  95  760 40 13

e-mail: hp16-11@ohp.pl

 

Rodzaj: dochodzący, koedukacyjny.

Formy szkolenia: Gimnazjum dla Dorosłych , Szkolenie kursowe

 

Liczba miejsc: Ogółem 100 ,w tym:

bez zakwaterowania 100

 

Planowany nabór na nowy rok szkolny 2015/2016:

Ogółem 27, w tym:

bez zakwaterowania 27

 

Kształcenie praktyczne w zawodach: kucharz, stolarz, murarz- tynkarz; ślusarz, piekarz, mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; cukiernik, sprzedawca, blacharz samochodowy, wędliniarz, betoniarz- zbrojarz, fryzjer 

 

TRZEBIATÓW

 

16-12Hufiec Pracy

p.o Komendant  - wychowawca - Anna Harasimowicz

ul. Torowa 1, 72-320 Trzebiatów

tel. 91 387 34 13

e-mail:hp16-12@ohp.pl

 

Rodzaj: dochodzący, koedukacyjny

Formy szkolenia: Gimnazjum dla Dorosłych, Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 

Liczba miejsc: Ogółem 90, w tym:

bez zakwaterowania - 90

 

Planowany nabór na nowy rok szkolny 2015/2016:

Ogółem 40, w tym:

bez zakwaterowania- 40

 

Kształcenie praktyczne w zawodach: ślusarz, stolarz, murarz- tynkarz, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, piekarz, kucharz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, sprzedawca, fryzjer.

 

BIAŁOGARD

 

16-13  Hufiec Pracy

Komendant - wychowawca - Katarzyna Kica

ul. 1 Maja 18,   78-200 Białogard

tel. 94 311 09 23

e-mail:hp16-13@ohp.pl

 

Rodzaj: dochodzący, koedukacyjny

Forma szkolenia: Gimnazjum dla Dorosłych

 

Liczba miejsc: Ogółem 85, w tym:

bez zakwaterowania 85

 

Planowany nabór na nowy rok szkolny 2015/2016:

Ogółem 39, w tym:

bez zakwaterowania 39

 

Kształcenie praktyczne w zawodach: stolarz, malarz-tapeciarz, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, piekarz, cukiernik, elektryk, blacharz samochodowy, lakiernik, kucharz.

 

 ŚWINOUJŚCIE

 

16-14 Hufiec Pracy 

Komendant - wychowawca - Waldemar Miler

ul. Kasprowicza 11,  72-600 Świnoujście

tel.  91 321 86 80

e-mail:hp16-14@ohp.pl

 

Rodzaj: dochodzący, koedukacyjny.

Formy szkolenia: Gimnazjum dla Dorosłych, Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 

Liczba miejsc: ogółem  91, w tym:

bez zakwaterowania – 91

 

Planowany nabór na nowy rok szkolny 2015/2016:

Ogółem 40, w tym:

bez zakwaterowania 40

 

Kształcenie praktyczne w zawodach: ślusarz, stolarz, murarz-tynkarz, kucharz, ogrodnik, elektromonter, cukiernik, kominiarz, złotnik.

 

 

KOŁOBRZEG

 

16-15 Hufiec Pracy

p.o. Komendant - wychowawca - Jerzy Romański

ul. 1 Maja 47, 78-100 Kołobrzeg

tel. 94 352 46 67

e-mail: hp16-15@ohp.pl

 

Rodzaj: mieszany, koedukacyjny

Formy szkolenia: Gimnazjum dla Dorosłych

 

Liczba miejsc: Ogółem 88, w tym:

z zakwaterowaniem 40

bez zakwaterowania 48

 

Planowany nabór na nowy rok szkolny 2015/2016:
Ogółem 33, w tym:

z zakwaterowaniem 16

bez zakwaterowania 17

 

Kształcenie praktyczne w zawodach: kucharz, betoniarz- zbrojarz; cieśla budowlany, murarz- tynkarz; mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, piekarz; masarz- wędliniarz.

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe informacje o przyjęciach do jednostek organizacyjnych OHP udziela się w

każdym z Ośrodków Szkolenia i Wychowania, Hufcach Pracy oraz Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Szczecinie.

 

 

                               Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP

                               70- 206 Szczecin

                               ul. Dworcowa 19

                               tel/fax 91 812 79 81, 91 812 79 82, 91 812 79 83 wew. 145

                               e-mail – zachodniopomorska@ohp.pl

                               strona internetowa – www.zachodniopomorska.ohp.pl

 

 

 

 Komenda Główna OHPPAŁAC NOSOWO


OŚRODEK EWUNIA
 

Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc maj 2016 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZW PT SB ND
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.