Rozpocznij wyszukiwanie
BIP

Zachodniopomorska WK

70-206 Szczecin
ul. Dworcowa 19
tel. 91 812-79-81
fax 91 812-79-81 w. 136

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Jesteś tutaj:
Rekrutacja

 REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 

 

SKOŃCZYŁEŚ 15 LAT ?

PRZYJDŹ DO NAS…CZEKAMY NA CIEBIE !

 

Jednym z kluczowych działań statutowych jest zabezpieczenie uczestnikom OHP możliwości kontynuowania obowiązku szkolnego z jednoczesnym przygotowaniem zawodowym w formie przyuczenia zawodowego do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu.

 

Obowiązek nauki realizowany jest w następujących formach :

 • Gimnazjum dla Dorosłych
 • Gimnazjum z klasami przysposabiającymi do pracy
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 • Szkolenie kursowe

 

Przygotowanie zawodowe uczestników odbywa się :

 • we własnych bazach - warsztatach szkoleniowych OHP,
 • u pracodawców na podstawie umowy o pracę (status pracownika młodocianego)

 

1. Rekrutacji uczestników do jednostek organizacyjnych, dokonuje powołana przez Komendanta lub Kierownika jednostki Komisja Rekrutacyjna.

 

2. Uczestnik może być przyjęty do jednostki po spełnieniu następujących warunków:

 • ma ukończone 15 lat i nieukończone 18 lat,
 •  zadeklarował wolę pobytu w określonej jednostce organizacyjnej,
 • złożył niezbędne dokumenty,
 • zadeklarował kontynuowanie kształcenia ogólnego,
 • zawarł z zaproponowanym przez OHP zakładem pracy indywidualną umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 • dobrowolnie zobowiązał się do przestrzegania zasad organizacyjnych i regulaminu wybranej przez siebie jednostki  organizacyjnej OHP.

 

3. Wymagane dokumenty:

 

Do Gimnazjum:

 • zgoda dyrektora gimnazjum, w którym obwodzie uczeń mieszka, na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą;
 •  opinia Poradni  Psychologiczno- Pedagogicznej wskazująca na konieczność kontynuowania nauki w Gimnazjum dla Dorosłych (do ukończenia   16 roku życia);
 • świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej
 • zaświadczenie z OKE o przystąpieniu do sprawdzianu po 6 klasie;
 • ostatnie świadectwo promocyjne;
 • odpis aktu urodzenia;
 •  6 zdjęć;
 • opinia pedagoga szkolnego;
 • kwestionariusz osobowy

 

Do Szkoły Zawodowej:

 • świadectwo ukończenia Gimnazjum;
 • zaświadczenie z OKE o przystąpieniu do egzaminów na koniec III klasy Gimnazjum;
 • ostatnie świadectwo promocyjne;
 • odpis aktu urodzenia;
 •  4 zdjęcia;
 • kwestionariusz osobowy

 

Pliki do pobrania :

Kwestionariusz osobowy uczestnika

Podanie + zgoda o przyjęcie do Hufca / Środowiskowego Hufca Pracy / Ośrodka Szklolenia i Wychowania 

Decyzja w sprawie spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą rejonową

Zgoda na udział w imprezach, zgoda na wykorzystanie wizerunku, przetwarzanie danych osobowych 

 

 

Aktualnie na terenie województwa zachodniopomorskiego funkcjonują:

Ośrodki Szkolenia i Wychowania

Barlinek, Mielenko Drawskie, Stargard Szczeciński, Rów -Trzcińsko

Środowiskowy Hufc Pracy

Łobez

Hufce Pracy

Szczecin ul. Dworcowa 19, Wałcz, Szczecin ul. Gryfińska 151,  Koszalin, Szczecinek, Police, Dębno, Trzebiatów, Białogard, Świnoujście,  Kołobrzeg z możliwością zakwaterowania   

 

 

OŚRODKI SZKOLENIA I WYCHOWANIA

16-1 OSiW  BARLINEK

Kierownik wychowawca  - Stanisław Mitręga

ul. Św. Bonifacego 36, 74-320 Barlinek

tel. 95 746 35 43

e-mail:osiw.barlinek@ohp.pl

 

Rodzaj: koedukacyjny

Forma szkolenia: Gimnazjum dla Dorosłych

 

Liczba miejsc: Ogółem - 105, w tym:

· z zakwaterowaniem - 90

· bez zakwaterowania – 15

 

Planowany nabór na nowy rok szkolny 2015/2016:

Ogółem- 55, w tym:

- z zakwaterowaniem 43

- bez zakwaterowania 12

 

Kształcenie praktyczne w zawodach:

· Gimnazjum dla Dorosłych:

klasa I - krawiec, kucharz, stolarz, murarz, ogrodnik terenów zielonych, malarz budowlany, ślusarz

klasa II i III - krawiec, kucharz, stolarz, murarz

 

Zakres świadczonych usług: krawieckie, budowlane, stolarskie, hotelarskie, gastronomiczne, organizacja imprez okolicznościowych.

 

16-2 OSiW MIELENKO  DRAWSKIE

 

Kierownik - wychowawca -Ryszard Kubik

Mielenko Drawskie 41, 78-500 Drawsko Pomorskie

Tel. 94 363 42 24

e-mail: osiw.mielenko@ohp.pl

 

Rodzaj: koedukacyjny

Formy szkolenia: Gimnazjum dla Dorosłych

 

Liczba miejsc: Ogółem 80, w tym:

z zakwaterowaniem- 75

bez zakwaterowania- 5

 

Planowany nabór na nowy rok szkolny 2015/2016:

Ogółem 48, w tym:

- z zakwaterowaniem 43

- bez zakwaterowania 5

 

Kształcenie praktyczne w zawodach: kucharz, ślusarz, stolarz, murarz, ogrodnik.

 

Zakres świadczonych usług: budowlane, ślusarskie, spawalnicze i hotelarskie, organizacja imprez okolicznościowych, kolonii, obozów.

 

Warunki przyjęcia do Gimnazjum: ukończone 15 lat oraz 6 klas Szkoły Podstawowej

 

16-3 OSiW  STARGARD  SZCZECIŃSKI

 

Kierownik- wychowawca - Wiesław Jaworski

 ul. Jugosłowiańska 22a, 73-110 Stargard Szczeciński

tel. 91 573 38 82, 573  38 76, 573 19 64

e-mail: osiw.stargard@ohp.pl

 

Rodzaj: koedukacyjny

Forma Szkolenia: Gimnazjum dla Dorosłych, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Szkolenie kursowe.

Liczba miejsc: Ogółem 110, w tym:

·         z zakwaterowaniem- 70

·         bez zakwaterowania- 40

 

Planowany nabór na nowy rok szkolny 2015/2016:

Ogółem- 38, w tym:

-       z zakwaterowaniem: 20

-       bez zakwaterowania: 18

 

Kształcenie praktyczne w zawodach:

krawiec, kucharz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

 

Zakres świadczonych usług:

gastronomiczne, hotelarskie, mechaniczne, krawieckie.

 

Warunki przyjęcia do Gimnazjum i ZSZ:

Gimnazjum- ukończone 15 lat i 6 klas Szkoły Podstawowej

ZSZ- absolwenci Gimnazjum w wieku 16-18 lat

 

 16-16 OSiW   w Rowie – Trzcińsku

 

Kierownik – Rafał Ociepka

 

 Rów 27 A,  74 – 300 Myślibórz

 tel. 95 747 08 81

      95 747 23 84

e-mail: gospokg6@ohp.pl

 

Rodzaj: mieszany, koedukacyjny

Formy szkolenia: Gimnazjum dla Dorosłych,  Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 

Liczba miejsc: ogółem - 221, w tym: bez zakwaterowania – 60

 

Planowany nabór na nowy rok szkolny 2015/2016

 

Ogółem-133, w tym:

 

z zakwaterowaniem - 83

bez zakwaterowania - 50

 

Warunki przyjęcia do Gimnazjum i ZSZ:

Gimnazjum- ukończone 15 lat i 6 klas Szkoły Podstawowej

ZSZ- absolwenci Gimnazjum w wieku 16-18 lat

 

Kształcenie praktyczne w zawodach: kucharz, ślusarz, stolarz, murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych, cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer.

 

 

 ŚRODOWISKOWY  HUFC PRACY

 

16-4  ŚHP  ŁOBEZ

 

Komendant – Robert Galus

Ul. Krótka 2,  73-150 Łobez

tel.  91 397 30 99,

fax.  91 397 48 48

e-mail:shp.lobez@ohp.pl

 

Rodzaj: koedukacyjny

Forma szkolenia: Gimnazjum dla Dorosłych, Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 

Liczba miejsc: Ogółem 100, w tym:

·    z zakwaterowaniem 80 

·    bez zakwaterowania 20

 

Planowany nabór na nowy rok szkolny 2015/2016:
Ogółem 56, w tym:

- z zakwaterowaniem 53

- bez zakwaterowania 3

 

Kształcenie praktyczne w zawodach: kucharz, ogrodnik, murarz, malarz- tapeciarz

 

Zakres świadczonych usług: budowlane, hotelarskie, gastronomiczne, organizacja imprez okolicznościowych.

 

Warunki przyjęcia do Gimnazjum i ZSZ:

- Gimnazjum: ukończone 15 lat i nieukończone 18 lat, 6 klas Szkoły Podstawowej.

- ZSZ:  ukończone 16 lat i nieukończone 18 lat, zdane końcowe egzaminy gimnazjalne.

 

 HUFCE PRACY

 

SZCZECIN

 

 16-5 Hufiec Pracy

Komendant- wychowawca - Małgorzata Siennicka

ul. Dworcowa 19 , 70-206 Szczecin

tel. 91 812 79 81 wew. 128

tel. kom. 531-67-35-52

e-mail: hp16-5@ohp.pl

 

Rodzaj: dochodzący, koedukacyjny

Formy szkolenia: Gimnazjum dla Dorosłych, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Szkolenie kursowe.

 

Liczba miejsc: Ogółem 180, w tym:    

bez zakwaterowania - 180

 

Planowany nabór na nowy rok szkolny 2015/2016:
Ogółem 60, w tym:

bez zakwaterowania 60.

 

Kształcenie praktyczne w zawodach: fotograf, kucharz, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, murarz-tynkarz; fryzjer, ślusarz, stolarz, lakiernik samochodowy, elektromechanik samochodowy, cukiernik, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, dekarz, blacharz samochodowy, piekarz.

 

WAŁCZ

 

16-6  Hufiec Pracy

Komendant - wychowawca - Ireneusz Gaworek

ul. Bankowa 13,  78-600 Wałcz

tel. 67 349 41 02

e-mail:hp16-6@ohp.pl

 

Rodzaj hufca: dochodzący, koedukacyjny.

 

Formy szkolenia: Gimnazjum dla Dorosłych, Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

Liczba miejsc: Ogółem 165, w tym: 

bez zakwaterowania 165

 

Planowany nabór na nowy rok szkolny 2015/2016:
Ogółem 50 ,w tym:

bez zakwaterowania- 50

 

Kształcenie praktyczne w zawodach: ślusarz, piekarz, stolarz, dekarz, lakiernik, tapicer, kucharz, fryzjer, sprzedawca, murarz-tynkarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; operator obrabiarek skrawających, mechanik pojazdów samochodowych.

 

 

SZCZECIN 2

 

16-7   Hufiec Pracy

p.o. Komendant - wychowawca - Robert Kulawiec

Ul. Gryfińska 151, 70-806 Szczecin

Tel. 669-301-710

e-mail: hp16-7@ohp.pl

 

Rodzaj hufca: dochodzący, koedukacyjny

Formy szkolenia: Gimnazjum dla Dorosłych, Gimnazjum z klasami przysposabiającymi do pracy, Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 

Liczba miejsc: Ogółem 125 w tym:

bez zakwaterowania 125

 

Planowany nabór na nowy rok szkolny 2015/2016:
Ogółem 39, w tym:

bez zakwaterowania 39

 

Kształcenie praktyczne w zawodach:

ZSZ - mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, blacharz samochodowy, lakiernik samochodowy, stolarz, elektromechanik,

piekarz, ślusarz, sprzedawca

GD - mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, blacharz samochodowy, lakiernik samochodowy, stolarz, elektromechanik, piekarz, cukiernik, ślusarz, sprzedawca, fryzjer.

 

KOSZALIN

 

16-8  Hufiec Pracy

Komendant - wychowawca - Joanna Cybulska

ul. Morska 43, 75-215 Koszalin

tel. 94 343 10 36 wew. 40

e-mail: hp16-8@ohp.pl

 

Rodzaj: dochodzący, koedukacyjny

 

Formy szkolenia: Gimnazjum dla Dorosłych, Gimnazjum przysposabiające do pracy

Liczba miejsc: Ogółem 120, w tym:

bez zakwaterowania 120

 

Planowany nabór na nowy rok szkolny 2015/2016:
Ogółem 50, w tym: 

bez zakwaterowania 50

 

Kształcenie praktyczne w zawodach: kucharz, murarz- tynkarz; sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, piekarz, cukiernik.

 

SZCZECINEK

 

 16-9  Hufiec Pracy

Komendant - wychowawca  - Elżbieta Nepelt

ul. Kościuszki 47-49,   78-400 Szczecinek

tel. 94 712 79 40

e mail:hp16-9@ohp.pl

Rodzaj hufca: dochodzący, koedukacyjny

Formy szkolenia: Gimnazjum dla Dorosłych, Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 

Liczba miejsc: Ogółem 115, w tym:

bez zakwaterowania 115

 

Planowany nabór na nowy rok szkolny 2015/2016:

Ogółem – 70, w tym:

bez zakwaterowania 70

 

Kształcenie praktyczne w zawodach:

GD- kucharz, ślusarz, sprzedawca, murarz-tynkarz; elektromonter, mechanik

ZSZ- kucharz, sprzedawca, stolarz, ślusarz.

 

 POLICE

 

 16-10  Hufiec Pracy

p.o. Komendant - wychowawca  - Alicja Kirkiewicz

ul. Fabryczna 21,  72-010 Police

tel. 91 317 87 20

e-mail: hp16-10@ohp.pl

 

 

Rodzaj: dochodzący, koedukacyjny.

Formy szkolenia: Gimnazjum dla Dorosłych, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Szkolenie kursowe.

 

Planowany nabór na nowy rok szkolny 2015/2016:

Ogółem 25, w tym:

bez zakwaterowania- 25

 

Kształcenie praktyczne w zawodach: lakiernik, kucharz, sprzedawca, ślusarz, blacharz samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, kamieniarz, piekarz, cukiernik, fryzjer, elektryk, elektromechanik samochodowy, operator obrabiarek skrawających.

 

DĘBNO

 

16-11  Hufiec Pracy

Komendant - wychowawca - Andrzej Kowalski

ul. Chojeńska 1 ,  74- 400 Dębno

tel.  95  760 40 13

e-mail: hp16-11@ohp.pl

 

Rodzaj: dochodzący, koedukacyjny.

Formy szkolenia: Gimnazjum dla Dorosłych , Szkolenie kursowe

 

Liczba miejsc: Ogółem 100 ,w tym:

bez zakwaterowania 100

 

Planowany nabór na nowy rok szkolny 2015/2016:

Ogółem 27, w tym:

bez zakwaterowania 27

 

Kształcenie praktyczne w zawodach: kucharz, stolarz, murarz- tynkarz; ślusarz, piekarz, mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; cukiernik, sprzedawca, blacharz samochodowy, wędliniarz, betoniarz- zbrojarz, fryzjer 

 

TRZEBIATÓW

 

16-12Hufiec Pracy

p.o Komendant  - wychowawca - Anna Harasimowicz

ul. Torowa 1, 72-320 Trzebiatów

tel. 91 387 34 13

e-mail:hp16-12@ohp.pl

 

Rodzaj: dochodzący, koedukacyjny

Formy szkolenia: Gimnazjum dla Dorosłych, Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 

Liczba miejsc: Ogółem 90, w tym:

bez zakwaterowania - 90

 

Planowany nabór na nowy rok szkolny 2015/2016:

Ogółem 40, w tym:

bez zakwaterowania- 40

 

Kształcenie praktyczne w zawodach: ślusarz, stolarz, murarz- tynkarz, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, piekarz, kucharz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, sprzedawca, fryzjer.

 

BIAŁOGARD

 

16-13  Hufiec Pracy

Komendant - wychowawca - Katarzyna Kica

ul. 1 Maja 18,   78-200 Białogard

tel. 94 311 09 23

e-mail:hp16-13@ohp.pl

 

Rodzaj: dochodzący, koedukacyjny

Forma szkolenia: Gimnazjum dla Dorosłych

 

Liczba miejsc: Ogółem 85, w tym:

bez zakwaterowania 85

 

Planowany nabór na nowy rok szkolny 2015/2016:

Ogółem 39, w tym:

bez zakwaterowania 39

 

Kształcenie praktyczne w zawodach: stolarz, malarz-tapeciarz, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, piekarz, cukiernik, elektryk, blacharz samochodowy, lakiernik, kucharz.

 

 ŚWINOUJŚCIE

 

16-14 Hufiec Pracy 

Komendant - wychowawca - Waldemar Miler

ul. Kasprowicza 11,  72-600 Świnoujście

tel.  91 321 86 80

e-mail:hp16-14@ohp.pl

 

Rodzaj: dochodzący, koedukacyjny.

Formy szkolenia: Gimnazjum dla Dorosłych, Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 

Liczba miejsc: ogółem  91, w tym:

bez zakwaterowania – 91

 

Planowany nabór na nowy rok szkolny 2015/2016:

Ogółem 40, w tym:

bez zakwaterowania 40

 

Kształcenie praktyczne w zawodach: ślusarz, stolarz, murarz-tynkarz, kucharz, ogrodnik, elektromonter, cukiernik, kominiarz, złotnik.

 

 

KOŁOBRZEG

 

16-15 Hufiec Pracy

p.o. Komendant - wychowawca - Jerzy Romański

ul. 1 Maja 47, 78-100 Kołobrzeg

tel. 94 352 46 67

e-mail: hp16-15@ohp.pl

 

Rodzaj: mieszany, koedukacyjny

Formy szkolenia: Gimnazjum dla Dorosłych

 

Liczba miejsc: Ogółem 88, w tym:

z zakwaterowaniem 40

bez zakwaterowania 48

 

Planowany nabór na nowy rok szkolny 2015/2016:
Ogółem 33, w tym:

z zakwaterowaniem 16

bez zakwaterowania 17

 

Kształcenie praktyczne w zawodach: kucharz, betoniarz- zbrojarz; cieśla budowlany, murarz- tynkarz; mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, piekarz; masarz- wędliniarz.

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe informacje o przyjęciach do jednostek organizacyjnych OHP udziela się w

każdym z Ośrodków Szkolenia i Wychowania, Hufcach Pracy oraz Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Szczecinie.

 

 

                               Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP

                               70- 206 Szczecin

                               ul. Dworcowa 19

                               tel/fax 91 812 79 81, 91 812 79 82, 91 812 79 83 wew. 145

                               e-mail – zachodniopomorska@ohp.pl

                               strona internetowa – www.zachodniopomorska.ohp.pl

 

 

 

 Komenda Główna OHPPAŁAC NOSOWO


OŚRODEK EWUNIA


 

Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc luty 2016 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZW PT SB ND
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.