Rozpocznij wyszukiwanie
BIP

Zachodniopomorska WK

70-206 Szczecin
ul. Dworcowa 19
tel. 91 812-79-81
fax 91 812-79-81 w. 136

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

Rekrutacja

 REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2013/2014

 

 

SKOŃCZYŁEŚ 15 LAT ?

PRZYJDŹ DO NAS…CZEKAMY NA CIEBIE !

 

Jednym z kluczowych działań statutowych jest zabezpieczenie uczestnikom OHP możliwości kontynuowania obowiązku szkolnego z jednoczesnym przygotowaniem zawodowym w formie przyuczenia zawodowego do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu.

 

Obowiązek nauki realizowany jest w trzech formach nauki :

 • Gimnazjum
 • gimnazjum z przyuczeniem zawodowym
 • szkoła zawodowa
 • szkolenie kursowe

Przygotowanie zawodowe uczestników odbywa się :

 • we własnych bazach - warsztatach szkoleniowych OHP,
 • u pracodawców na podstawie umowy o pracę (status pracownika młodocianego)

 

Po zakończeniu przygotowania zawodowego (zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego młodzież jest gotowa do podjęcia samodzielnej pracy.

1. Rekrutacji uczestników do jednostek organizacyjnych, dokonuje powołana przez Komendanta lub Kierownika jednostki Komisja Rekrutacyjna.

 

2. Uczestnik może być przyjęty do jednostki po spełnieniu następujących warunków:

 • ma ukończone 15 lat i nieukończone 18 lat,
 •  zadeklarował wolę pobytu w określonej jednostce organizacyjnej,
 • złożył niezbędne dokumenty,
 • zadeklarował kontynuowanie kształcenia ogólnego,
 • zawarł z zaproponowanym przez OHP zakładem pracy indywidualną umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 • dobrowolnie zobowiązał się do przestrzegania zasad organizacyjnych i regulaminu wybranej przez siebie jednostki  organizacyjnej OHP.

 

3. Wymagane dokumenty:

Do Gimnazjum:

 • zgoda dyrektora gimnazjum, w którym obwodzie uczeń mieszka, na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą;
 •  opinia Poradni  Psychologiczno- Pedagogicznej wskazująca na konieczność kontynuowania nauki w gimnazjum dla dorosłych (do ukończenia   16 roku życia);
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie z OKE o przystąpieniu do sprawdzianu po 6 klasie;
 • ostatnie świadectwo promocyjne;
 • odpis aktu urodzenia;
 •  6 zdjęć;
 • opinia pedagoga szkolnego;
 • kwestionariusz osobowy

Do Szkoły Zawodowej:

 • świadectwo ukończenia Gimnazjum;
 • zaświadczenie z OKE o przystąpieniu do egzaminów na koniec III klasy Gimnazjum;
 • ostatnie świadectwo promocyjne;
 • odpis aktu urodzenia;
 •  4 zdjęcia;
 • kwestionariusz osobowy

 

Pliki do pobrania :

Kwestionariusz osobowy uczestnika

Podanie + zgoda o przyjęcie do Hufca / Środowiskowego Hufca Pracy / Ośrodka Szklolenia i Wychowania 

Decyzja w sprawie spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą rejonową

Zgoda na udział w imprezach, zgoda na wykorzystanie wizerunku, przetwarzanie danych osobowych 

 

 

Aktualnie na terenie województwa zachodniopomorskiego funkcjonują:

Ośrodki Szkolenia i Wychowania

Stargard Szczeciński, Barlinek, Mielenko Drawskie, Łobez, Nosowo bez zakwaterowania

Środowiskowe Hufce Pracy

Police, Dębno, Trzebiatów

Hufce Pracy

Szczecin ul. Dworcowa 19, Szczecin ul. Gryfińska 151,Białogard, Koszalin, Szczecinek, Świnoujście, Wałcz, Kołobrzeg z możliwością zakwaterowania   

 

 

 

 

OŚRODKI SZKOLENIA I WYCHOWANIA

 

STARGARD SZCZECIŃSKI

 

Kierownik - Wiesław Jaworski

 ul. Jugosłowiańska 22a, 73-110 Stargard Szczeciński

tel. 91 573 38 82, 573  38 76, 573 19 64

e-mail: oswstargard@poczta.onet.pl

 

Rodzaj OSW: koedukacyjny

Forma Szkolenia (Gimnazjum, ZSD):

 

Gimnazjum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych, rzemieślnicza nauka zawodu, szkolenie kursowe.

Liczba miejsc: Ogółem 108, w tym:

·         z zakwaterowaniem- 70

·         bez zakwaterowania- 38

 

Planowany nabór na nowy rok szkolny 2013/2014:

Ogółem- 27, w tym:

·         Gimnazjum: dziewcząt 10, chłopców 5

·         ZSD: 20, w tym dziewcząt 10, chłopców 2

 

Kształcenie praktyczne w zawodach:

ZSD- kucharz małej gastronomii, mechanik pojazdów samochodowych, krawiec, technolog robót wykończeniowych

GD- przyuczenie do wykonywania określonej pracy

 

RZEMIEŚLNICZA NAUKA ZAWODU: kucharz małej gastronomii, mechanik pojazdów samochodowych, krawiec, ślusarz, fryzjer, stolarz, operator maszyn przemysłowych.

Zakres świadczonych usług:

gastronomiczne, hotelarskie, mechaniczne, krawieckie.

 

Warunki przyjęcia do Gimnazjum i ZSD:

Gimnazjum- ukończone 15 lat i 6 klas Szkoły Podstawowej

ZSD- absolwenci Gimnazjum w wieku 16-18 lat

 

 

BARLINEK

 

Kierownik - Stanisław Mitręga

ul. Św. Bonifacego 36, 74-320 Barlinek

tel. 95 746 35 43

e-mail: ohpbarlinek@op.pl

 

 

Rodzaj : koedukacyjny

 

Formy szkolenia:

·          Gimnazjum dla Dorosłych

 

Liczba miejsc: Ogółem - 120, w tym:

·          z zakwaterowaniem - 88

·          bez zakwaterowania – 32

 

 

Planowany nabór na nowy rok szkolny 2013/2014.:

Ogółem: 50

 

Kształcenie praktyczne w zawodach:

·          Gimnazjum dla Dorosłych:

klasa I - krawiec, kucharz, stolarz, murarz, pokojowa, ogrodnik

terenów zielonych, malarz budowlany, pokojowa, ślusarz, modystka

klasa II i III - krawiec, kucharz, stolarz, murarz

 

Zakres świadczonych usług: krawieckie, budowlane, stolarskie, hotelarskie, gastronomiczne, organizacja imprez okolicznościowych.

 

 

ŁOBEZ

 

 Kierownik– Krzysztof Marcinkowski

Ul. Krótka 2, Łobez 73-150

tel. 91 397 30 99, 91 397 48 48

e-mail: lobezosiw@poczta.onet.pl

 

 

Rodzaj: koedukacyjny

 

Forma szkolenia ( Gimnazjum, SZ): Gimnazjum dla Dorosłych, Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 

6.Liczba miejsc: Ogółem 105 w tym:

·    z zakwaterowaniem 80 -

·    bez zakwaterowania 25

 

Planowany nabór na nowy rok szkolny 2013/2014:
Ogółem 49, w tym:

Gimnazjum 36 - dziewcząt 15 chłopców 21

ZS 13 - dziewcząt 2 chłopców 11

 

Kształcenie praktyczne w zawodach.

ZS - kucharz, ogrodnik, murarz, malarz- tapeciarz

GD - kucharz, ogrodnik, murarz, malarz-tapeciarz

 

Zakres świadczonych usług: Sprzedaż warzyw, rozsad i kwiatów; Pielęgnacja terenów zielonych; Usługa gastronomiczna, hotelowa, transportowa.

 

Warunki przyjęcia do Gimnazjum i SZD:

Do Gimnazjum chłopcy i dziewczęta, ukończone 15 lat nieukończone 18 lat, ukończona Szkoła Podstawowa.

Do ZSD chłopcy i dziewczęta ukończone 16 lat nieukończone 18 lat, ukończone gimnazjum.

 

 

MIELENKO DRAWSKIE

 

Kierownik / Wychowawca -Ryszard Kubik

Mielenko Drawskie 41, 78-500 Drawsko Pomorskie.

Tel. 94 363 42 24

e-mail: osiwmielenko@wp.pl

 

 

 Rodzaj OSIW: koedukacyjny

 

Formy Szkolenia: Gimnazjum dla Dorosłych

 

Liczba miejsc:

z zakwaterowaniem- 75

bez zakwaterowania- 5

 

Planowany nabór na nowy rok szkolny 2013/2014:

Ogółem-43, w tym:

dziewcząt- 8, chłopców-35

 

Kształcenie praktyczne w zawodach:

Gimnazjum: kucharz małej gastronomii, ślusarz, stolarz, murarz, ogrodnik.

 

Zakres świadczonych usług:

Usługi budowlane, ślusarskie, spawalnicze i hotelarskie

Organizacja imprez okolicznościowych, wesel

Organizacja kolonii, obozów.

 

Warunki przyjęcia do Gimnazjum:

Ukończone 15 lat

Do Gimnazjum ukończone 6 klas Szkoły Podstawowej

 

 

NOSOWO

 

 

Kierownik – Piotr Pakuszto

Nosowo 1, 76-039 Biesiekierz

tel. 94  318 03 80

e-mail:   osiw.nosowo@ohp.pl

 

 

Rodzaj OSiW: koedukacyjny.

 

Forma szkolenia- Gimnazjum dla dorosłych.

Liczba miejsc:

Bez zakwaterowania 30

 

Planowany nabór na nowy rok szkolny 2013/2014:

Ogółem 20, w tym:

Gimnazjum- dziewcząt 6, chłopców 7

ZSD - dziewcząt - 2, chłopców - 5

 

Kształcenie praktyczne w zawodach.

GD- ogrodnik.

 

Zakres świadczonych usług:

Usługi hotelarskie,

Organizacja imprez okolicznościowych i plenerowych- wesela, komunie, chrzciny, szkolenia, spotkania biznesowe i integracyjne.

 

Warunki przyjęcia do Gimnazjum:

Ukończona Szkoła Podstawowa,

Ukończone 15 lat (do 18 lat),

Orzeczenie z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

 

 

HUFCE PRACY

 

16-1/4 Hufiec Pracy.

Komendant - Małgorzata Siennicka

ul. Dworcowa 19 , 70-206 Szczecin

tel. 91 812 79 81 wew. 128

tel. kom. 531-67-35-52

 

Rodzaj hufca dochodzący, koedukacyjny

 

Formy szkolenia (Gimnazjum, SZD):

Gimnazjum, ZSD, kursowe

 

Liczba miejsc: Ogółem 185, w tym:    

bez zakwaterowania - 185

 

Planowany nabór na nowy rok szkolny 2013/2014:
Ogółem 60, w tym:

Gimnazjum 35: dziewcząt – 16 chłopców - 19

ZSD: 20, dziewcząt – 5 chłopców - 15

 

Kształcenie praktyczne w zawodach.

ZSD: murarz, sprzedawca, cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz piekarz, elektromechanik, naprawa maszyn ksero.

GD: sprzedawca, lakiernik samochodowy, cukiernik, murarz, mechanik samochodowy

 

Warunki przyjęcia do Gimnazjum i SZD:

Ukończone 15 lat z opinią psychologiczno-pedagogiczną lub ukończone 16 lat bez opinii, ukończona co najmniej Szkoła Podstawowa, zgoda rodziców.

 

 

16-10 Hufiec Pracy

Komendant - Sylwia Piotrowicz

Ul. Gryfińska 151, 70-806 Szczecin

Tel. 669-301-710

e-mail: hufiec@tlen.pl

 

 

Rodzaj hufca : koedukacyjny

 

Formy szkolenia (Gimnazjum, SZD): ZSD, Gimnazjum dla Dorosłych

 

Liczba miejsc: Ogółem 107 w tym: - bez zakwaterowania    107

 

Planowany nabór na nowy rok szkolny 2013/2014:
Ogółem 15 w tym:

Gimnazjum 12 (dziewcząt 3, chłopców 9)

SZD 3 (dziewcząt 1, chłopców 2)

 

Kształcenie praktyczne w zawodach:

ZSD - mechanik pojazdów samochodowych, kucharz małej gastronomii, blacharz samochodowy, lakiernik samochodowy, stolarz, elektromechanik,

piekarz, ślusarz, sprzedawca

GD - mechanik pojazdów samochodowych, kucharz małej gastronomii, blacharz samochodowy, lakiernik samochodowy, stolarz, elektromechanik, piekarz, cukiernik, ślusarz, sprzedawca, sanitariusz szpitalny, elektryk,

fryzjer.

 

Warunki przyjęcia do Gimnazjum i SZD:

ZSD - świadectwo ukończenia gimnazjum, testy kompetencji, 6 zdjęć, odpis aktu urodzenia, zaświadczenie lekarskie, wiek 16- 17,5 lat

GD - ostatnie świadectwa szkolne,, testy kompetencji, 6 zdjęć, odpis aktu urodzenia, opinia poradni psych.-pedag., opinia pedagoga szkolnego, wiek 15-17,5 lat, zgoda dyr. gim. na realizacje obowiązku szkolnego poza

szkołą.

 

 

Białogard

 

16-16 Hufiec Pracy

Komendant - Katarzyna Kica

ul. 1 Maja 18, 78-200 Białogard

tel. 94 311 09 23

 

Rodzaj: koedukacyjny

Formy szkolenia: Gimnazjum dla dorosłych.

 

Liczba wolnych miejsc: 50, w tym: dziewczęta 15, chłopcy 35.

 

Planowany nabór na nowy rok szkolny 2013/2014:

Ogółem 40 osób, w tym 10 dziewczyn.

 

Kształcenie praktyczne w zawodach:

stolarz, malarz-tapeciarz, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, piekarz, cukiernik, elektryk, blacharz samochodowy- lakiernik, kucharz małej gastronomii.

 

 

Kołobrzeg

 

16-17 Hufiec Pracy

p.o. Komendant - Daniel Kowalewski

ul. 1 Maja 47, 78-100 Kołobrzeg

tel. 94 352 32 64 wew. 40

 

Rodzaj hufca: stacjonarno - dochodzący, mieszany.

 

Formy szkolenia:   Gimnazjum dla Dorosłych, Zasadnicza Szkoła dla Dorosłych

 

Liczba miejsc: Ogółem: 90 w tym:

z zakwaterowaniem 40

bez zakwaterowania 50

 

Planowany nabór na nowy rok szkolny 2013/2014:
Ogółem 35 w tym:  Gimnazjum: 20 ( dziewcząt 7, chłopców 13) , ZSD: 15 chłopców.

 

Kształcenie praktyczne w zawodach:

ZSD - murarz-tynkarz / nauka trwa 3 lata/

GD - murarz-tynkarz, cieśla budowlany, monter instalacji sanitarnych, kucharz małej gastronomii, masarz- wędliniarz, betoniarz-zbrojarz, sprzedawca, piekarz,  cukiernik,   mechanik samochodowy, lakiernik / nauka trwa 3 lata/.

 

 

Koszalin

 

16-18 Hufiec Pracy

Komendant - Joanna Cybulska

Adres: ul. Morska 43, 75-215 Koszalin

tel.  94 343 51 11 wew. 40, 94 343 10 36 wew. 40.

 

Rodzaj hufca: koedukacyjny

 

Formy szkolenia: (Gimnazjum, SZD) Gimnazjum dla Dorosłych, Gimnazjum przysposabiające do pracy

Liczba miejsc: Ogółem 120 w tym:

bez zakwaterowania 120

 

Planowany nabór na nowy rok szkolny 2013/2014:
Ogółem 45 w tym: Gimnazjum 45 (dziewcząt 12,chłopców 33)

 

Kształcenie praktyczne w zawodach.

GD-kucharz, sprzedawca, murarz, piekarz, mechanik samochodowy.

 

Szczecinek

 

16-19 Hufiec Pracy

Komendant - Kazimierz Bernaś

Adres: Plac Wolności 18L, 78-400 Szczecinek

tel. 94 712 79 40

 

Rodzaj hufca: dochodzący

 

Formy szkolenia (Gimnazjum, SZD) Gimnazjum dla Dorosłych, ZSZ

 

Liczba miejsc: Ogółem 120, w tym:

bez zakwaterowania 120

 

Planowany nabór na nowy rok szkolny 2013/2014:

Ogółem – 48, w tym:

Gimnazjum – 30 (dziewcząt – 6, chłopców – 24);

ZSZ – 18 (dziewcząt - 4, chłopców - 14)

 

Kształcenie praktyczne w zawodach:

ZSZ - ślusarz;

Gimnazjum: kucharz małej gastronomii, betoniarz-zbrojarz, murarz, ekspedytor

 sprzedaży    wysyłkowej/internetowej, elektromonter, ślusarz, mechanik, sprzedawca.

 

 

Wałcz

 

16-14 Hufiec Pracy

Komendant - Ireneusz Gaworek

Adres: ul. Bankowa 13, 78-600 Wałcz

tel. 67   349 41 02

 

Rodzaj hufca: dochodzący.

 

Formy szkolenia: GD, ZSD, ZSZ.

Liczba miejsc: Ogółem165, w tym: bez zakwaterowania 165

 

Planowany nabór na nowy rok szkolny 2013/2014

 

Ogółem 67,w tym:

Gimnazjum 37 (dziewcząt 17, chłopców 20)

ZSD + ZSZ 30 (dziewcząt 10, chłopców 20)

 

Kształcenie praktyczne w zawodach:

I, II i III klasa GD- sprzedawca, malarz-tapeciarz, ślusarz, tapicer.

ZSD+ZSZ- sprzedawca, fryzjer, murarz, dekarz, monter urządzeń instalacji sanitarnych, malarz, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych.

 

 

Świnoujście

 

16-12   Hufiec Pracy

Komendant - Izabela Puławska

Adres: ul. Okólna 15, 72-600 Świnoujście

tel.  91 321 52 52

e-mail: hp.swinoujscie@ohp.pl

 

Rodzaj: koedukacyjny

Formy szkolenia: Gimnazjum dla dorosłych

 

Liczba miejsc: ogółem - 90, w tym,  bez zakwaterowania – 90

 

Planowany nabór na nowy rok szkolny 2013/2014:

Ogółem 37 osób, w tym 13 dziewczyn.

 

Kształcenie praktyczne w zawodach: kucharz małej gastronomii, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, piekarz, cukiernik, fryzjer,

 

 

 

 

ŚRODOWISKOWE HUFCE PRACY

 

Dębno

 

16-9 Środowiskowy Hufiec Pracy

Komendant - Andrzej Kowalski.

ul. Chojeńska 1 , 74-400 Dębno

tel. /fax  95  760 40 13,

e-mail: ohpdebno@onet.eu

 

 

Rodzaj:  Koedukacyjny

 

Formy szkolenia:  Gimnazjum dla dorosłych , Szkolenie kursowe

 

Liczba miejsc: Ogółem 105,w tym: bez zakwaterowania 105

 

Planowany nabór na nowy rok szkolny 2013/2014:

Ogółem 50 w tym:

Gimnazjum 42 (dziewcząt 10, chłopców 32)

SK (RNZ) 8 (dziewcząt 5, chłopców 3)

 

Kształcenie praktyczne w zawodach.

GD i SK : kucharz małej gastronomii, murarz, ślusarz, piekarz, mechanik pojazdów samochodowych,

monter instalacji i urządzeń sanitarnych, cukiernik, sprzedawca, blacharz samochodowy,

rzeźnik-wędliniarz, betoniarz, fryzjer.

Warunki przyjęcia do Gimnazjum i SZD:

- ukończone 15 lat

- opinia poradni psychologiczno- pedagogicznej

- orzeczenie lekarskie

- skierowanie ze szkoły macierzystej

- 3 zdjęcia

- ostatnie świadectwo szkolne

- zgoda rodziców

- metryka urodzenia

 

 

Police

 

16-11 Środowiskowy Hufiec Pracy

Komendant - dariusz Pisarski

Adres: ul. Fabryczna 21, 72-010 Police

tel. 91 317 87 20

e-mail: shp16-11@neostrada.pl

 

 

Rodzaj: koedukacyjny

 

Formy szkolenia: 

Gimnazjum

ZSZ - dla dorosłych

szkolenie kursowe

 

Planowany nabór na nowy rok szkolny 2013/2014:

Ogółem - 25, w tym:

Gimnazjum -15(dziewcząt - 8, chłopców -7 )

ZSD- 10( dziewcząt -7, chłopców -3)

Możliwość zakwaterowania w internacie (ilość miejsc ograniczona ).

 

Kształcenie praktyczne w zawodach:

ZSD - ślusarz, blacharz samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, stolarz, kamieniarz, sprzedawca, kucharz małej gastronomii, piekarz, cukiernik, fryzjer, elektryk, elektromechanik samochodowy, operator obrabiarek skrawających

Gimnazjum - ślusarz, blacharz samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, stolarz, kamieniarz, sprzedawca, kucharz małej gastronomii, piekarz, cukiernik, fryzjer.

 

 

 Trzebiatów

 

16-3 Środowiskowy Hufiec Pracy

Komendant - Antoni Gołębiowski.

Adres: ul. Torowa 1, 72-320 Trzebiatów.

tel. 91 387 34 13,

e-mail: ohp.ohp@wp.pl

 

 Rodzaj: koedukacyjny

Formy szkolenia: Gimnazjum dla Dorosłych, RNZ (SK)

Liczba miejsc: ogółem - 90, w tym: bez zakwaterowania - 90

 

Planowany nabór na nowy rok szkolny 2013/2014:

Ogółem-40, w tym:

Gimnazjum- 38 ( dziewcząt-8, chłopców-30);

RNZ (SK)- 2 ( chłopców- 2)

 

Kształcenie praktyczne w zawodach: ślusarz, stolarz, murarz, mechanik samochodowy, cukiernik, piekarz, ślusarz-mechanik, kucharz małej gastronomii, monter instalacji i urządzeń sanitarnych.

 

 

Szczegółowe informacje o przyjęciach do jednostek organizacyjnych OHP udziela się w każdym z Ośrodków Szkolenia i Wychowania, Hufcach Pracy oraz Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Szczecinie.

 

                               Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP

                               70-206 Szczecin

                               ul. Dworcowa 19

                               tel/fax 91 812 79 81, 91 812 79 82, 91 812 79 83 wew.   145.

                               e-mail – zachodniopomorska@ohp.pl

                               strona internetowa – www.zachodniopomorska.ohp.pl

 

 

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP

 

w Rowie – Trzcińsku

 

Dyrektor C K i W OHP – Rafał Ociepka

 

Adres: Rów 27 A, 74 – 300 Myślibórz

 tel. 95 747 08 81

      95 747 23 84

e-mail: gospokg6@ohp.pl

Rodzaj: koedukacyjny

 

Formy szkolenia: Gimnazjum dla Dorosłych, Zasadnicza Szkoła dla Dorosłych, Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 

Liczba miejsc: ogółem - 221, w tym: bez zakwaterowania – 60

 

Planowany nabór na nowy rok szkolny 2013/2014:

 

Ogółem-120, w tym:

 

Gimnazjum- 80 (dziewcząt-20, chłopców-60);

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 40 (dziewcząt - 16,  chłopców 24)

 

 

Kształcenie praktyczne w zawodach: kucharz, ślusarz, stolarz, murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych, cukiernik, technolog robót wykończeniowych.

Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc kwiecień 2014 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZW PT SB ND
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]