Rozpocznij wyszukiwanie
BIP

Zachodniopomorska WK

Biuletyn Informacji Publicznej
70-206 Szczecin
ul. Dworcowa 19
tel. 91 812-79-81
fax 91 812-79-81 w. 136
e-mail:zachodniopomorska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Nabór do ZWK OHP
WOJEWÓDZKI KOMENDANT OHP W SZCZECINIE
o g ł a s z a
w dniu 6 marca 2018 r.
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
W ZACHODNIOPOMORSKIEJ WOJEWÓDZKIEJ KOMENDZIE OHP
UL. DWORCOWA 19
71-206 SZCZECIN

 
Wolne stanowisko:
Specjalista ds. logistyki w ZWK OHP w Szczecinie – umowa na zastępstwo
 
Opis stanowiska pracy:
Do głównych zadań pracownika będzie należało:
 1. Racjonalne i oszczędne gospodarowanie mieniem oraz środkami budżetowymi przeznaczonymi na inwestycje, remonty, wyposażenie i działalność statutową jednostki;
 2. Realizacja wydatków zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzenie obowiązującej dokumentacji w tym zakresie;
 3. Prowadzenie gospodarki materiałowej, obsługi transportowej oraz dokumentacji w tych zakresach;
 4. Udział w pracach komisji przetargowej;
 5. Organizacja dozoru obiektów WK OHP i nadzór nad jego realizacją w podległych jednostkach.
 6. Kontrola merytoryczna dokumentacji finansowej Wojewódzkiej Komendy oraz jednostek podległych.
 
Niezbędne wymagania:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe: ekonomia lub logistyka
 3. odpowiedzialność i bardzo duże zaangażowanie w wykonywane obowiązki służbowe,
 4. dyspozycyjność,
 5. odporność na stres,
 6. umiejętność pracy w zespole,
 7. bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
 8. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 9. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
Wymagane dokumenty:
 1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail, numeru telefonu,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),
 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 7. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 
Termin składania dokumentów: 19.03.2018 r.
 
Miejsce składania dokumentów:
ZWK OHP Szczecin,
ul. Dworcowa 19, 70-206 Szczecin
Dział Kadr, pok. 313
w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Nabór – Specjalista ds. logistyki”
 
Dodatkowe informacje:
 1. skontaktujemy się tylko z wybranymi przez komisję kandydatami,
 2. dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, po zakończeniu naboru, oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone
 3. oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane,
 4. nabór może być w każdej chwili anulowany.

WOJEWÓDZKI KOMENDANT OHP W SZCZECINIE
o g ł a s z a
w dniu 6 marca 2018 r.
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
w ZACHODNIOPOMORSKIEJ WOJEWÓDZKIEJ KOMENDZIE OHP
UL. DWORCOWA 19
71-206 SZCZECIN

 
Wolne stanowisko:
Księgowa/-y w ZWK OHP w Szczecinie. Umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu.
 
Opis stanowiska pracy:
Do głównych zadań pracownika będzie należało:
 1. Księgowanie dokumentów.
 2. Uzgadnianie ewidencji z kontami księgi głównej.
 3. Vat, faktury, rejestry.
 
Niezbędne wymagania:
 1. obywatelstwo polskie
 2. wykształcenie wyższe: rachunkowość, finanse, doświadczenie nie jest wymagane
 3. odpowiedzialność i bardzo duże zaangażowanie w wykonywane obowiązki służbowe,
 4. dyspozycyjność,
 5. odporność na stres,
 6. umiejętność pracy w zespole ,
 7. bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym bardzo dobra znajomość i obsługa Excela,
 8. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 9. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
Wymagane dokumenty:
 1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail, numeru telefonu,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),
 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 7. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 
Termin składania dokumentów: 19.03.2018 r.
 
Miejsce składania dokumentów:
ZWK OHP Szczecin,
ul. Dworcowa 19, 70-206 Szczecin
Dział Kadr, pok. 313w
zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Nabór – Księgowa/-y”
 
Dodatkowe informacje:
 1. skontaktujemy się tylko z wybranymi przez komisję kandydatami ,
 2. dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone,
 3. oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane,
 4. nabór może być w każdej chwili anulowany.
 
 


 
WOJEWÓDZKI KOMENDANT OHP W SZCZECINIE
o g ł a s z a w dniu 08.01.2018 r.
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
W ZACHODNIOPOMORSKIEJ WOJEWÓDZKIEJ KOMENDZIE OHP
UL. DWORCOWA 19
70-206 SZCZECIN
 
 AKTUALIZACJA: 24.01.2018 r. 
Wolne stanowisko:

Wychowawca w Środowiskowym Hufcu Pracy w Łobzie.
 
Opis stanowiska pracy:
Do głównych zadań pracownika będzie należało:
 1. nadzór nad młodzieżą.
 
Niezbędne wymagania:
1.      obywatelstwo polskie;
2.      wykształcenie wyższe. Kierunek Pedagogika: Resocjalizacja lub Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza;
3.      znajomość obsługi komputera pakietu Office oraz Internetu;
4.      kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
5.   kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
Wymagania dodatkowe:
1.      mile widziane doświadczenie w pracy z młodzieżą;
2.    otwartość, odpowiedzialność, zaangażowanie, wysokie zdolności komunikacyjne, samodzielność i dobra organizacja pracy, umiejętność  radzenia sobie ze stresem.
 
Wymagane dokumenty:
 1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail, numeru telefonu;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 4. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach;
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia);
 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 7. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 8. oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 
Termin składania dokumentów: nabór trwa cały czas
 
Miejsce składania dokumentów:
ŚHP Łobez
ul. Krótka 2 73-150 Łobez
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór - Wychowawca”
 
Dodatkowe informacje:
 1. skontaktujemy się tylko z wybranymi przez komisję kandydatami;
 2. dokumenty złożone w aplikacji  nie będą zwracane, po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone;
 3. oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane;
 4. nabór może być w każdej chwili anulowany.
 
WOJEWÓDZKI KOMENDANT OHP W SZCZECINIE
o g ł a s z a w dniu 08.01.2018 r.
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
W ZACHODNIOPOMORSKIEJ WOJEWÓDZKIEJ KOMENDZIE OHP
UL. DWORCOWA 19
70-206 SZCZECIN
 
 AKTUALIZACJA: 24.01.2018 r. 
Wolne stanowisko:
Wychowawca w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Mielenku Drawskim.
 
Opis stanowiska pracy:
Do głównych zadań pracownika będzie należało:
 1. nadzór nad młodzieżą.
 
Niezbędne wymagania:
1.      obywatelstwo polskie;
2.      wykształcenie wyższe. Kierunek Pedagogika: Resocjalizacja lub Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza;
3.      znajomość obsługi komputera pakietu Office oraz Internetu;
4.      kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
5.   kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
Wymagania dodatkowe:
1.      mile widziane doświadczenie w pracy z młodzieżą;
2.    otwartość, odpowiedzialność, zaangażowanie, wysokie zdolności komunikacyjne, samodzielność i dobra organizacja pracy, umiejętność radzenia sobie ze stresem.
 
Wymagane dokumenty:
 1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail, numeru telefonu;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 4. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach;
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia);
 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 7. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 8. oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 
Termin składania dokumentów: nabór trwa cały czas
 
Miejsce składania dokumentów:
OSiW OHP Mielenko Drawskie
78-500 Drawsko Pomorskie
Mielenko Drawskie 41
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór-Wychowawca”
 
Dodatkowe informacje:
 1. skontaktujemy się tylko z wybranymi przez komisję kandydatami;
 2. dokumenty złożone w aplikacji  nie będą zwracane, po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone;
 3. oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane;
 4. nabór może być w każdej chwili anulowany.


 


WOJEWÓDZKI KOMENDANT OHP W SZCZECINIE
o g ł a s z a w dniu 08.01.2018 r.
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
W ZACHODNIOPOMORSKIEJ WOJEWÓDZKIEJ KOMENDZIE OHP
UL. DWORCOWA 19
70-206 SZCZECIN
 
AKTUALIZACJA: 24.01.2018 r. 
Wolne stanowisko:
Wychowawca w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Rów - Trzcińsko – Zdrój.
 
Opis stanowiska pracy:
Do głównych zadań pracownika będzie należało:
 1. nadzór nad młodzieżą.
 
Niezbędne wymagania:
1.      obywatelstwo polskie;
2.      wykształcenie wyższe. Kierunek Pedagogika: Resocjalizacja lub Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza;
3.      znajomość obsługi komputera pakietu Office oraz Internetu;
4.      kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
5.   kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
Wymagania dodatkowe:
1.      mile widziane doświadczenie w pracy z młodzieżą;
2.    otwartość, odpowiedzialność, zaangażowanie, wysokie zdolności komunikacyjne, samodzielność i dobra organizacja pracy, umiejętność radzenia sobie ze stresem.
 
Wymagane dokumenty:
 1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail, numeru telefonu;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 4. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach;
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia);
 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 7. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 8. oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 
Termin składania dokumentów: nabór trwa cały czas
 
Miejsce składania dokumentów:
OSiW OHP Rów – Trzcińsko- Zdrój
74-300 Myślibórz
Rów 27 A
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór-Wychowawca”
 
Dodatkowe informacje:
1.    skontaktujemy się tylko z wybranymi przez komisję kandydatami,
2.    dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone,
3.    oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane,
4.    nabór może być w każdej chwili anulowany.
 
 Komenda Główna OHP

Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży

 
PAŁAC NOSOWO


OŚRODEK EWUNIA


 

Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc marzec 2018 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.