Rozpocznij wyszukiwanie
BIP

Zachodniopomorska WK

Biuletyn Informacji Publicznej
70-206 Szczecin
ul. Dworcowa 19
tel. 91 812-79-81
fax 91 812-79-81 w. 136
e-mail:zachodniopomorska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Nabór do ZWK OHP
WOJEWÓDZKI KOMENDANT OHP W SZCZECINIE
o g ł a s z a
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
W ZACHODNIOPOMORSKIEJ WOJEWÓDZKIEJ KOMENDZIE OHP
UL. DWORCOWA 19
71-206 SZCZECIN
 
Wolne stanowisko:
Specjalista ds. refundacji w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Szczecinie.– jeden etat
 
Opis stanowiska:
Do głównych zadań pracownika będzie należało:
  1. Bieżący kontakt z pracodawcami, przedstawicielami pracodawców, pracownikami jednostek organizacyjnych ZWK OHP odpowiedzialnymi za refundację i innymi instytucjami w zakresie pełnej realizacji refundacji.
  2. Przyjmowanie i weryfikowanie wniosków o zawarcie umowy pod względem merytorycznym.
  3. Przygotowanie opinii w sprawie przyznania refundacji.
  4. Przyjmowanie i weryfikacja wniosków o dokonanie refundacji pod względem merytorycznym i rachunkowym.
  5. Wykonywanie innych zadań wynikających z realizacji zadań w zakresie refundacji
  6. Rejestracja przyjętych wniosków.
  7. Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi OHP.
 
Niezbędne wymagania:
1.obywatelstwo polskie,
2.wykształcenie wyższe,.
3.znajomość obsługi komputera pakietu Office oraz internetu,
4.kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
5.kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
Wymagania dodatkowe:
1.ukończone szkolenia, studia podyplomowe w zakresie ekonomii, rachunkowości, księgowości,
2.otwartość, odpowiedzialność, zaangażowanie, wysokie zdolności komunikacyjne, samodzielność i dobra organizacja pracy, umiejętność radzenia sobie ze stresem.
 
Wymagane dokumenty:
1.życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail, numeru telefonu,
2.list motywacyjny,
3.kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4.kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
5.kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),
6.oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
7.oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
8.oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9.oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 r. poz. 922)
 
Termin składania dokumentów:
24.10.2017 r. (data wpływu dokumentów do ZWK OHP w Szczecinie)
 
Miejsce składania dokumentów:
ZWK OHP Szczecin,
ul. Dworcowa 19, 70-206 Szczecin
Dział Kadr, pok. 313
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór-refundacja”
 
Dodatkowe informacje:
1.skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami , którzy zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej drogą e-mailową lub telefonicznie,
2.nadsyłanych dokumentów nie zwracamy,
3.oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane,
4.umowa o pracę na zastępstwo
5.miejsce wykonywania pracy: Szczecin, ul. Dworcowa 19

 
WOJEWÓDZKI KOMENDANT OHP W SZCZECINIE
o g ł a s z a
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
W ZACHODNIOPOMORSKIEJ WOJEWÓDZKIEJ KOMENDZIE OHP
UL. DWORCOWA 19
71-206 SZCZECIN
 
Wolne stanowisko:
Doradca zawodowy w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, miejsce wykonywania pracy Młodzieżowe Centrum Kariery w Świdwinie ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin
Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy – 1,00 etat – umowa o pracę
 
Opis stanowiska:
1.Udzielanie specjalistycznej pomocy młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, szkoły, kierunku szkolenia, podjęcia lub zmiany zatrudnienia, podejmowania działań prowadzących do samozatrudnienia.
2.Planowanie i organizowanie sesji grupowych, spotkań indywidualnych, warsztatów, szkoleń aktywizacyjnych młodzieży i osób bezrobotnych do poszukiwania i rozwijania postaw przedsiębiorczych,
3.Udzielanie porad indywidualnych i grupowych oraz prowadzenie szkoleń,
4.Prowadzenie w szkołach ponadpodstawowych zajęć grupowych w zakresie:
1)planowania kariery zawodowej,
2)przybliżenia zagadnień związanych z przedsiębiorczością i samozatrudnieniem,
3)przygotowania do wejścia na rynek pracy,
4)technik autoprezentacji,
5)innych zajęć  zgodnych z zapotrzebowaniem młodzieży.
5.Projektowanie ścieżek kariery zawodowej i edukacyjnej w oparciu o dokonaną analizie właściwości psychofizycznych klienta, jego uzdolnień, zainteresowań oraz wymogów zawodu i rynku pracy.
6.Udzielanie porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod i narzędzi ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmiana zatrudnienia, w tym badanie zainteresowań i uzdolnień zawodowych klientów.
7.Wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji,
8.Pomoc pracodawcom w doborze kandydatów do pracy spośród osób bezrobotnych  i poszukujących pracy.
9.Gromadzenie, opracowanie i upowszechnianie informacji o zawodach, drogach uzyskiwania kwalifikacji zawodowych, trendach rozwoju zawodowego na rynku pracy,
10.Prowadzenie współpracy z innymi jednostkami OHP.
11.Współpraca z lokalnymi instytucjami zajmującymi się problematyką młodzieży oraz instytucjami wspierającymi rynek pracy.
 
Niezbędne wymagania:
1.obywatelstwo polskie,
2.wykształcenie wyższe, preferowany kierunek pedagogika, psychologia, socjologia
3.znajomość obsługi komputera pakietu Office oraz Internetu,
4.kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
5.kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
Wymagania dodatkowe:
1. ukończone szkolenia, studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego,
2.otwartość, odpowiedzialność, zaangażowanie, wysokie zdolności komunikacyjne, samodzielność i dobra organizacja pracy, umiejętność radzenia sobie ze stresem.
 
Wymagane dokumenty:
1.życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail, numeru telefonu,
2.list motywacyjny,
3.kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4.kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
5.kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),
6.oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
7.oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
8.oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9.oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 
Termin składania dokumentów: 24.10.2017 r.
 
Miejsce składania dokumentów:
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Koszalinie
ul. Morska 43
72-215 Koszalin
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór-doradca zawodowy MCK Świdwin”
 
Dodatkowe informacje:
1)skontaktujemy się z wybranymi kandydatami,
2)wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej drogą e-mailową lub telefonicznie,
3)nadsyłanych dokumentów nie zwracamy,
4)oferty,  które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane,
5)umowa o pracę
 Komenda Główna OHP

Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży
PAŁAC NOSOWO


OŚRODEK EWUNIA


 

Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc październik 2017 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZW PT SB ND
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.