Rozpocznij wyszukiwanie
BIP

Zachodniopomorska WK

70-206 Szczecin
ul. Dworcowa 19
tel. 91 812-79-81
fax 91 812-79-81 w. 136

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Jesteś tutaj:
Refundacja

PRACODAWCO!!!!

PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOKONANIE REFUNDACJI DO WSZYSTKICH PODPISANYCH UMÓW

 

  

 

ZMIANA OD 2014.07.01

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie

refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

 

 

Od 1 lipca 2014 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundacji wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom. Zmienia się kwalifikacja pomocy w przypadku refundacji na pomoc de minimis, co będzie związane z koniecznością wydawania zaświadczeń pracodawcom o wysokości uzyskanej przez nich pomocy i jej monitorowaniem. Limit pomocy de minimis przysługujący na 3 lata (bierze się pod uwagę rok bieżący i dwa lata poprzedzające) wynosi 200 tys. euro. Suma pomocy de minimis, którą pracodawca może uzyskać z różnych źródeł (np. z gminy po wyszkoleniu i zdaniu egzaminu przez młodocianego) nie może przekroczyć powyższej kwoty.

  

Obowiązujące akty prawne (najważniejsze):

 


•    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 czerwca 2014 r.    Dz. U. z 30 czerwca 2014 r poz. 865

•    Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 października 2003r DZ. U 192 poz. 1875

•    Rozdział II Kodeksu pracy art. 194 -196

 

•    Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.   U. 2008 r., Nr 69, poz. 415, ze zm.)

                                                                                                                     


 

Przypominamy,  że  Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP może rozwiązać umowę, jeśli firma nie przestrzega  warunków prawnych określonych w umowie o refundację.

 

  Wszelkie informacje w sprawach refundacji udzielane są pod numerami telefonów:
 
Szczecin - 91 8126946
 
CEiPM wew.123

Biuro CEIPM w Szczecinie przyjmuje interesantów
od poniedziałku do piątku w godzinach 8 - 14

Komenda Wojewódzka wew. 124
Koszalin CEiPM - 94 3431036

 

  

Terminy składania wniosków o zawarcie umowy wraz z umowami indywidualnymi młodocianych:
od 1 stycznia do 15 listopada,

Pracodawcy kształcący młodocianych pracowników w formach pozaszkolnych mogą składać wnioski o zawarcie umowy o refundację od 1 do 20 dnia każdego miesiąca .
Przyjmowania wniosków o zawarcie umowy w przypadku umożliwienia młodocianym kontynuowania kształcenia zawodowego u innego pracodawcy w trakcie trwania roku szkolenego odbywa się w terminach od 1 do 20 dnia każdego miesiąca

 
 Załączniki do wniosku o zawarcie umowy o refundację:

 

 •  potwierdzenie kwalifikacji pedagogicznych,
 •  potwierdzenie kwalifikacji zawodowych: min. tytuł mistrza w zawodzie, w innych  przypadkach  reguluje DZ. U 192 poz. 1875,
 •  dokumenty firmy :kserokopia nadania nr NIP, wpis do działalności gospodarczej (KRS),
 •  formularz informacji składanych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis,
 •  oświadczenie o  otrzymanej pomocy 
 •  potwierdzenie zatrudnienia (instruktorem może być pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę),

 

 

Załączniki do wniosków o wypłatę :

 

 • rozliczenie finansowe wypłaconych wynagrodzeń oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne za młodocianych  pracowników.
 • kopie list płac młodocianych pracowników wraz z pokwitowaniem odbioru wynagrodzenia,
 • Oświadczenie o kosztach ( do umów podpisanych przed 01 lipca 2014 r )
 • kopia dowodu opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne wraz z kopią deklaracji rozliczeniowej(DRA)
 • RSA w przypadku zwolnienia lekarskiego
 

 

Wszystkie kopie składanych dokumentów muszą być poświadczone za zgodność  z oryginałem Poświadczając nie należy zapomnieć o:

 - dacie
- pieczątce imiennej osoby poświadczającej, bądź pieczątce zakładu pracy zawierającej imię i nazwisko pracodawcy
- w przypadku braku pieczęci imiennej konieczny jest czytelny podpis   w kolorze innym niż czarny.
 Przebieg weryfikacji wniosku o zawarcie umowy.


 

  Na każdego pracownika na pełen etat może przypadać 3 młodocianych, sam pracodawca 3 młodocianych, pracodawca i jeden pracownik 3 młodocianych, pracodawca i 2 pracowników 6 młodocianych.

 

Do każdej umowy indywidualnej należy dołączyć zgodę rodziców na przetwarzanie danych młodocianego ( druk do pobrania na dole strony ).W przypadku młodocianych, którzy przechodzą od innego pracodawcy do umowy należy załączyć kopię świadectwa pracy.

 

W związku z licznymi pytaniami przypominamy, że zgodnie z Art. 194 Kodeksu Pracy: „Do zawierania i rozwiązywania z młodocianymi umów o pracę w celu przygotowania zawodowego mają zastosowanie przepisy kodeksu dotyczące umów o pracę na czas nie określony ze zmianami przewidzianymi w art. 195 i 196”.


 

Oznacza to, że umowa taka nie rozwiązuje się wraz z upływem okresu przygotowania zawodowego lecz trwa nadal po uzyskaniu przez niego kwalifikacji zawodowych, przekształcając się w zwykły umowny stosunek pracy na czas nieokreślony. 

 

Pracodawco pamiętaj, że refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń nie przysługuje
w przypadku powtarzania przez młodocianego roku nauki !!!

 

 Pracodawca jest zobowiązany informować ZWK OHP o wszystkich zmianach związanych z umową o refundację.

 

 

Aktualne stawki wynagrodzeń (klik)

   

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

.     

 

Okres 1.12.2015 r. - 29.02.2016 r.
I rok nauki – nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia 155,81 zł
II rok nauki – nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia 194,77 zł
III rok nauki – nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia 233,72 zł

 

 

 


 

Pliki do pobrania

 Komenda Główna OHP

PAŁAC NOSOWO


OŚRODEK EWUNIA


 

Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc luty 2016 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZW PT SB ND
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.