Rozpocznij wyszukiwanie
BIP

Zachodniopomorska WK

Biuletyn Informacji Publicznej
70-206 Szczecin
ul. Dworcowa 19
tel. 91 812-79-81
fax 91 812-79-81 w. 136
e-mail:zachodniopomorska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Refundacja

PRACODAWCO!!!!
PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOKONANIE REFUNDACJI DO WSZYSTKICH PODPISANYCH UMÓW

 

 
  
 
ZMIANA OD 2014.07.01
 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie Refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom
Od 1 lipca 2014 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundacji wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom. Zmienia się kwalifikacja pomocy w przypadku refundacji na pomoc de minimis, co będzie związane z koniecznością wydawania zaświadczeń pracodawcom o wysokości uzyskanej przez nich pomocy i jej monitorowaniem. Limit pomocy de minimis przysługujący na 3 lata (bierze się pod uwagę rok bieżący i dwa lata poprzedzające) wynosi 200 tys. euro. Suma pomocy de minimis, którą pracodawca może uzyskać z różnych źródeł (np. z gminy po wyszkoleniu i zdaniu egzaminu przez młodocianego) nie może przekroczyć powyższej kwoty.


 
Obowiązujące akty prawne (najważniejsze):

 
 
 • art. 190 i art. 191 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 1998 Nr 21, poz. 94, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis  (Dz. Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013);
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2014, poz. 865);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. 2014 poz. 1543);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawiane przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. nr 254, poz. 1704);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 grudnia  2010 r w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U.244, poz 1626 )
   

 
Przypominamy, że Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP może rozwiązać umowę, jeśli firma nie przestrzega warunków prawnych określonych w umowie o refundację.
 


Wszelkie informacje w sprawach refundacji udzielane są pod numerami telefonów:
Szczecin-918126946CEiPMwew.123
Biuro CEIPM w Szczecinie przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14
Komenda Wojewódzka wew.124
Koszalin CEiPM-943431036

 
 

Terminy składania wniosków o zawarcie umowy wraz z umowami indywidualnymi młodocianych:
Od 1 stycznia do 15 listopada.
 
Pracodawcy kształcący młodocianych pracowników w formach pozaszkolnych mogą składać wnioski o zawarcie umowy o refundację od 1 do 20 dnia każdego miesiąca.
 
Przyjmowania wniosków o zawarcie umowy w przypadku umożliwienia młodocianym kontynuowania kształcenia zawodowego u innego pracodawcy w trakcie trwania roku szkolnego odbywa się w terminach od 1 do 20 dnia każdego miesiąca.
 
Załączniki do wniosku o zawarcie umowy o refundację:
 • Potwierdzenie kwalifikacji pedagogicznych,
 • Potwierdzenie kwalifikacji zawodowych: min. tytuł mistrza w zawodzie, w innych przypadkach reguluje DZ.U192poz.1875,
 • Dokumenty firmy: wpis do działalności gospodarczej (CEiDG, KRS),
 • Formularz informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • Oświadczenie o otrzymanej pomocy
 • Potwierdzenie zatrudnienia (instruktorem może być pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę),
 
 
Załączniki do wniosków o wypłatę:
 • Rozliczenie finansowe wypłaconych wynagrodzeń oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne za młodocianych pracowników.
 • Kopie list płac młodocianych pracowników wraz z pokwitowaniem odbioru wynagrodzenia,
 • Oświadczenie o kosztach(do umów podpisanych przed 01 lipca 2014 r)
 • Kopia dowodu opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne wraz z kopią deklaracji rozliczeniowej (DRA)
 • RSA w przypadku zwolnienia lekarskiego
 

 
Wszystkie kopie składanych dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem Poświadczając nie należy zapomnieć o:
dacie pieczątce imiennej osoby poświadczającej, bądź pieczątce zakładu pracy zawierającej imię i nazwisko pracodawcy
w przypadku braku pieczęci imiennej konieczny jest czytelny podpis w kolorze innym niż czarny.


Przebieg weryfikacji wniosku o zawarcie umowy.

 
Na każdego pracownika na pełen etat może przypadać 3 młodocianych, sam pracodawca 3 młodocianych, pracodawca i jeden pracownik 3 młodocianych, pracodawca i 2 pracowników 6 młodocianych.
 
Do każdej umowy indywidualnej należy dołączyć zgodę rodziców na przetwarzanie danych młodocianego (druk do pobrania na dole strony).

W przypadku młodocianych, którzy przechodzą od innego pracodawcy do umowy należy załączyć kopię świadectwa pracy.
 
W związku z licznymi pytaniami przypominamy, że zgodnie z Art.194 Kodeksu Pracy: „Do zawierania i rozwiązywania z młodocianymi umów o pracę w celu przygotowania zawodowego mają zastosowanie przepisy kodeksu dotyczące umów o pracę na czas nieokreślony ze zmianami przewidzianymi w art.195i196”.
 
Oznacza to, że umowa taka nie rozwiązuje się wraz z upływem okresu przygotowania zawodowego lecz trwa nadal po uzyskaniu przez niego kwalifikacji zawodowych, przekształcając się w zwykły umowny stosunek pracy na czas nieokreślony.
 
Pracodawco pamiętaj, że refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń nie przysługuje w przypadku powtarzania przez młodocianego roku nauki!!!
 
Pracodawca jest zobowiązany informować ZWK OHP o wszystkich zmianach związanych z umową o refundację.
 
 
Aktualne stawki wynagrodzeń(klik)
 
Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.
.
Okres 01.09.2017 r. - 30.11.2017 r.
I rok nauki– nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia 168,83 zł
II rok nauki– nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia 211,03 zł
III rok nauki – nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia 253,24 zł
 
 
 

 
Pliki do pobrania.
 

 Komenda Główna OHP

Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży
PAŁAC NOSOWO


OŚRODEK EWUNIA


 

Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc grudzień 2017 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.