Rozpocznij wyszukiwanie
BIP

Zachodniopomorska WK

Biuletyn Informacji Publicznej
70-206 Szczecin
ul. Dworcowa 19
tel. 91 812-79-81
fax 91 812-79-81 w. 136
e-mail:zachodniopomorska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Przetargi
Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda
Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie
 
zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie prac remontowych dla Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie - w ROSZM Świnoujście”.
 
DO POBRANIA:
-Ogłoszenie o zamówieniu Wykonanie prac remontowych Świnoujście
-SIWZ-Remont Świnoujście
-Załącznik nr 1 - Oferta cenowa remont Świnoujście.
-Załącznik nr 2a - Oświadczenie warunki udziału remontu Świnoujście
-Załącznik nr 2b - Oświadczenie wykluczenie remont Świnoujście
-Załącznik nr 3 - Grupa kapitałowa remont Świnoujście
-Załącznik nr 4 - Wzór Umowy - Świnoujście
-Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy z wizji lokalnej remont Świnoujście
-Załącznik nr 6 - Wykaz osób remont Świnoujście
-Załącznik nr 7 - Wykaz robót budowlanych remont Świnoujście
-Załącznik nr 8 a - STWiORB- Remont dachu
-Załącznik nr 8 b - STWiORB- Remont łazienek
-Załącznik nr 8 c - STWiORB- Remont ogólny Świnoujście
-Załącznik nr 9a - Przedmiar Robót -  Remont dachu
-Załącznik nr 9b - Przedmiar Robót -  Remont łazienek
-Załącznik nr 9c - Przedmiar robót -Remont ogólny (roboty malarskie, elektryczne, wymiana stolarki drzwiowej)


 
Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda
Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie
 
 
zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na rewaloryzację zabytkowego parku przypałacowego w Nosowie – sektor B. Powtórzenie postępowania.
 
DO POBRANIA:
- Ogłoszenie o zamówieniu - Rewaloryzacja parku w Nosowie
- SIWZ - Rewaloryzacja Parku w Nosowie
- Załącznik nr 1 - Oferta cenowa
- Załącznik nr 2a - Oświadczenie warunki udziału
- Załącznik nr 2b - Oświadczenie wykluczenie
- Załącznik nr 3 - Grupa kapitałowa
- Załącznik nr 4 - Wzór Umowy, karta gwarancji i wykaz czynności w czasie trwania gwarancji
- Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy z wizji lokalnej
- Załącznik nr 6 - Wykaz osób
- Załącznik nr 7 - Wykaz robót budowlanych
- Załącznik nr 8 - STWiORB - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót budowlanych
- Załącznik nr 9 – PRZEDMIAR SEKTOR B
- Załącznik nr 10 - PROJEKT REWALORYZACJI PARKU W NOSOWIE CZĘŚĆ OPISOWA
- Załącznik nr 11 - Nosowo podział na sektory
- Załącznik nr 12 – Nosowo projekt ZIELEN sektor B
- Załącznik nr 13 – Nosowo ANALIZA
- Załącznik nr 14 – Nosowo inwentaryzacja (2D)
- Załącznik nr 15 – Nosowo projekt ALEJKI
- Załącznik nr 16 – Nosowo projekt INFO
- Załącznik nr 17 – Nosowo projekt MELIOR
- Załącznik nr 18 – Nosowo projekt PRZEKROJE DROG
- Załącznik nr 19 – Nosowo projekt SCHODY
- Załącznik nr 20 – Nosowo projekt SCIEZKA
- Załącznik nr 21 – Nosowo projekt WYMIAROWA
- Załącznik nr 22 - Wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia z terenu parku pałacowego w Nosowie
- Załącznik nr 23 - Wykaz wykrotów do usunięcia
- Załącznik nr 24 - Zestawienie krzewów do usunięcia
- Załącznik nr 25 - Wykaz drzew i krzewów do przesadzenia
- Załącznik nr 26 - Wykaz proj drzew, krzewów
- Załącznik nr 27 - Wykaz proj bylin runa parkowego i paproci
- Załącznik nr 28 - Charakterystyka mieszanki na trawnik i łąkę kwiat

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda
Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie
 
zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont pokrycia dachowego dla Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie - OSIW Mielenko Drawskie i ŚHP Łobez w podziale na dwie części”.
 
DO POBRANIA:
- Ogłoszenie o zamówieniu - Remont pokrycia dachowego dla ZWK OHP w podziale na dwie części
- SIWZ-Remont pokrycia dachowego dla ZWK OHP w podziale na dwie części.
- Załącznik nr 1 - Oferta cenowa remont dachu
- Załącznik nr 2a - Oświadczenie warunki udziału remont dachu
- Załącznik nr 2b - Oświadczenie wykluczenie remont dachu
- Załącznik nr 3 - Grupa kapitałowa remont dachu
- Załącznik nr 4 - Wzór Umowy
- Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy z wizji lokalnej remont dachu
- Załącznik nr 6 - Wykaz osób remont dachu
- Załącznik nr 7 - Wykaz robót budowlanych remont dachu
- Załącznik nr 8a - STWiORB Mielenko Drawskie.
- Załącznik nr 8b - STWiORB ŚHP Łobez
- Załącznik nr 9a - Przedmiar robót Mielenko Drawskie
- Załącznik nr 9b - Przedmiar robót ŚHP Łobez
Wyjaśnienia do SIWZ - Remont dachów​
Protokół z otwarcia ofert - Remont dachów w podziale na części
Informacja o wyborze oferty-remont dachów​ 
Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda
Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie
 
 
zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na rewaloryzację zabytkowego parku przypałacowego w Nosowie – sektor B. Powtórzenie postępowania.
 
DO POBRANIA:
- Ogłoszenie o zamówieniu - Rewaloryzacja parku w Nosowie
- SIWZ - Rewaloryzacja Parku w Nosowie
- Załącznik nr 1 - Oferta cenowa
- Załącznik nr 2a - Oświadczenie warunki udziału
- Załącznik nr 2b - Oświadczenie wykluczenie
- Załącznik nr 3 - Grupa kapitałowa
- Załącznik nr 4 - Wzór Umowy, karta gwarancji i wykaz czynności w czasie trwania gwarancji
- Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy z wizji lokalnej
- Załącznik nr 6 - Wykaz osób
- Załącznik nr 7 - Wykaz robót budowlanych
- Załącznik nr 8 - STWiORB - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót budowlanych
- Załącznik nr 9 – PRZEDMIAR SEKTOR B
- Załącznik nr 10 - PROJEKT REWALORYZACJI PARKU W NOSOWIE CZĘŚĆ OPISOWA
- Załącznik nr 11 - Nosowo podział na sektory
- Załącznik nr 12 – Nosowo projekt ZIELEN sektor B
- Załącznik nr 13 – Nosowo ANALIZA
- Załącznik nr 14 – Nosowo inwentaryzacja (2D)
- Załącznik nr 15 – Nosowo projekt ALEJKI
- Załącznik nr 16 – Nosowo projekt INFO
- Załącznik nr 17 – Nosowo projekt MELIOR
- Załącznik nr 18 – Nosowo projekt PRZEKROJE DROG
- Załącznik nr 19 – Nosowo projekt SCHODY
- Załącznik nr 20 – Nosowo projekt SCIEZKA
- Załącznik nr 21 – Nosowo projekt WYMIAROWA
- Załącznik nr 22 - Wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia z terenu parku pałacowego w Nosowie
- Załącznik nr 23 - Wykaz wykrotów do usunięcia
- Załącznik nr 24 - Zestawienie krzewów do usunięcia
- Załącznik nr 25 - Wykaz drzew i krzewów do przesadzenia
- Załącznik nr 26 - Wykaz proj drzew, krzewów
- Załącznik nr 27 - Wykaz proj bylin runa parkowego i paproci
- Załącznik nr 28 - Charakterystyka mieszanki na trawnik i łąkę kwiat

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda
Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie
 
zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 138o (usługi społeczne i inne szczególne usługi )  ustawy Prawo zamówień publicznych na „Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla Zachodniopomorskiej Komendy OHP w Szczecinie – w podziale na 18 części.”

DO POBRANIA:
- Ogłoszenie o zamówieniu-kursy zawodowe URP OHP
- Warunki Zamówienia na usługi społeczne-Kursy zawodowe URP OHP
- Załącznik nr A- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy- Kursy zawodowe URPOHP
- Załącznik nr 2a Oświadczenie wykluczenie kursy zawodowe
- Załącznik nr 2b Oświadczenie warunki kursy zawodowe
- Załącznik nr 3 - Oświadczenie o miejscu przeprowadzenia kursu zawodowego
- Załącznik nr 4 wzor umowy
- Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych uslug
- Załącznik nr 6-Oświadczenie o posiadaniu aktualnego atestu Instytutu Spawalnictwa
Protokół z otwarcia ofert-kursy zawodowe URP OHP
Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda
Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie
 
zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na rewaloryzację zabytkowego parku przypałacowego w Nosowie – sektor B. Powtórzenie postępowania.
 
DO POBRANIA:
- Ogłoszenie o zamówieniu - Rewaloryzacja parku w Nosowie
- SIWZ - Rewaloryzacja Parku w Nosowie
- Załącznik nr 1 - Oferta cenowa
- Załącznik nr 2a - Oświadczenie warunki udziału
- Załącznik nr 2b - Oświadczenie wykluczenie
- Załącznik nr 3 - Grupa kapitałowa
- Załącznik nr 4 - Wzór Umowy, karta gwarancji i wykaz czynności w czasie trwania gwarancji
- Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy z wizji lokalnej
- Załącznik nr 6 - Wykaz osób
- Załącznik nr 7 - Wykaz robót budowlanych
- Załącznik nr 8 - STWiORB - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót budowlanych
- Załącznik nr 9 – PRZEDMIAR SEKTOR B
- Załącznik nr 10 - PROJEKT REWALORYZACJI PARKU W NOSOWIE CZĘŚĆ OPISOWA
- Załącznik nr 11 - Nosowo podział na sektory
- Załącznik nr 12 – Nosowo projekt ZIELEN sektor B
- Załącznik nr 13 – Nosowo ANALIZA
- Załącznik nr 14 – Nosowo inwentaryzacja (2D)
- Załącznik nr 15 – Nosowo projekt ALEJKI
- Załącznik nr 16 – Nosowo projekt INFO
- Załącznik nr 17 – Nosowo projekt MELIOR
- Załącznik nr 18 – Nosowo projekt PRZEKROJE DROG
- Załącznik nr 19 – Nosowo projekt SCHODY
- Załącznik nr 20 – Nosowo projekt SCIEZKA
- Załącznik nr 21 – Nosowo projekt WYMIAROWA
- Załącznik nr 22 - Wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia z terenu parku pałacowego w Nosowie
- Załącznik nr 23 - Wykaz wykrotów do usunięcia
- Załącznik nr 24 - Zestawienie krzewów do usunięcia
- Załącznik nr 25 - Wykaz drzew i krzewów do przesadzenia
- Załącznik nr 26 - Wykaz proj drzew, krzewów
- Załącznik nr 27 - Wykaz proj bylin runa parkowego i paproci
- Załącznik nr 28 - Charakterystyka mieszanki na trawnik i łąkę kwiat
Protokół z otwarcia ofert- Rewaloryzacja Parku w Nosowie​
Informacja o unieważnieniu postępowania rewaloryzacja parku w Nosowie

 
Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda
Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie
 
zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na rewaloryzację zabytkowego parku przypałacowego w Nosowie – sektor B.
 
DO POBRANIA:
- Ogłoszenie o zamówieniu - Rewaloryzacja Parku w Nosowie
- SIWZ – Rewaloryzacja parku w Nosowie
- Załącznik nr 1 - Oferta cenowa
- Załącznik nr 2a - Oświadczenie warunki udziału
- Załącznik nr 2b - Oświadczenie wykluczenie
- Załącznik nr 3 -  grupa kapitałowa
- Załącznik nr 4 - Wzór Umowy, karta gwarancji i wykaz czynności w czasie trwania gwarancji
- Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy z wizji lokalnej
- Załącznik nr 6 - Wykaz osób
- Załącznik nr 7 - Wykaz robót budowlanych
- Załącznik nr 8 – STWiORB - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót budowlanych
- Załącznik nr 9 – PRZEDMIAR SEKTOR B
- Załącznik nr 10 PROJEKT REWALORYZACJI PARKU W NOSOWIE CZĘŚĆ OPISOWA
- Załącznik nr 11 - Nosowo podział na sektory
- Załącznik nr 12 – Nosowo projekt ZIELEN sektor B
- Załącznik nr 13 – Nosowo ANALIZA
- Załącznik nr 14 – Nosowo inwentaryzacja (2D)
- Załącznik nr 15 – Nosowo projekt ALEJKI
- Załącznik nr 16 – Nosowo projekt INFO
- Załącznik nr 17 – Nosowo projekt MELIOR
- Załącznik nr 18 – Nosowo projekt PRZEKROJE DROG
- Załącznik nr 19 – Nosowo projekt SCHODY
- Załącznik nr 20 – Nosowo projekt SCIEZKA
- Załącznik nr 21 – Nosowo projekt WYMIAROWA
- Załącznik nr 22 - Wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia z terenu parku pałacowego w Nosowie
- Załącznik nr 23 -  Wykaz wykrotów do usunięcia
- Załącznik nr 24 - Zestawienie krzewów do usunięcia
- Załącznik nr 25 - Wykaz drzew i krzewów do przesadzenia
- Załącznik nr 26 - Wykaz proj drzew, krzewów
- Załącznik nr 27 - Wykaz proj bylin runa parkowego i paproci
- Załącznik nr 28 -Charakterystyka mieszanki na trawnik i łąkę kwiat
Wyjasnienia do SIWZ- Rewaloryzacja Parku w Nosowie
Protokół z otwarcia ofert- Rewaloryzacja parku w Nosowie
Informacja o unieważnieniu postępowania Rewaloryzacja Parku w Nosowie
 
 Komenda Główna OHP

Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży
PAŁAC NOSOWO


OŚRODEK EWUNIA


 

Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc czerwiec 2017 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZW PT SB ND
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.